no-img
سایت همیار معلم

بایگانی‌های پایه 8 هشتم متوسط اول | سایت همیار معلم


سایت همیار معلم
اطلاعیه های سایت

ads ads ads ads ads ads ads ads
ارسال سريع پيام در تلگرام

مطالب

آرشیو بایگانی‌های پایه 8 هشتم متوسط اول | سایت همیار معلم
طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهار عصبانیت
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهار عصبانیت


طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهار عصبانیت طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 116    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : نقاشی شاهزاده
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : نقاشی شاهزاده


طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : نقاشی شاهزاده طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 887    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : آداب و معاشرت و گفت گو
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : آداب و معاشرت و گفت گو


طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : آداب و معاشرت و گفت گو طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 110    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهار نفس چیست؟
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهار نفس چیست؟


طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهار نفس چیست؟ طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 136    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهارت بهبود خود پنداره و افزایش اعتماد به نفس
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهارت بهبود خود پنداره و افزایش اعتماد به نفس


طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهارت بهبود خود پنداره و افزایش اعتماد به نفس طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 106    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : رسانه ها و تأثیرات آنها بر زندگی ما
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : رسانه ها و تأثیرات آنها بر زندگی ما


طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : رسانه ها و تأثیرات آنها بر زندگی ما طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 97    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : عادتها
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : عادتها


طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : عادتها طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید طرح درس روزانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 91    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهار فشار روانی
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهار فشار روانی


طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهار فشار روانی طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 126    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهار افسردگی
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهار افسردگی


طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهار افسردگی طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 92    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : رفتار پرخطر چیست؟
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : رفتار پرخطر چیست؟


طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : رفتار پرخطر چیست؟ طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 144    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : زیبایی
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : زیبایی


طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : زیبایی طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید طرح درس روزانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 75    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : راه رهایی
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : راه رهایی


طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : راه رهایی طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 72    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهار عصبانیت
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهار عصبانیت


طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهار عصبانیت طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 96    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکر هشتم : مهارت افزایش عزت نفس
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکر هشتم : مهارت افزایش عزت نفس


طرح درس روزانه ملی تفکر هشتم : مهارت افزایش عزت نفس طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 111    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرهشتم فصل ۳: آشنایی و شناخت رنگ در عکاسی
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرهشتم فصل ۳: آشنایی و شناخت رنگ در عکاسی


طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرهشتم فصل ۳: آشنایی و شناخت رنگ در عکاسی طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / آذر / 1399    بازدید : 166    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرهشتم درس دوم : ویژگی های تصویر سازی
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرهشتم درس دوم : ویژگی های تصویر سازی


طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرهشتم درس دوم : ویژگی های تصویر سازی طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / آذر / 1399    بازدید : 141    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنر هشتم فصل۱ : طراحی دوبعدی
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنر هشتم فصل۱ : طراحی دوبعدی


طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنر هشتم فصل۱ : طراحی دوبعدی طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / آذر / 1399    بازدید : 253    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنر هشتم فصل ۴ : معرفی خط تعلیق و مشق دوسطری نویسی
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنر هشتم فصل ۴ : معرفی خط تعلیق و مشق دوسطری نویسی


طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنر هشتم فصل۴ : معرفی خط تعلیق و مشق دوسطری نویسی طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / آذر / 1399    بازدید : 103    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم درس ۱۵درس حمله چنگیزو تیمور ب ایران
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم درس ۱۵درس حمله چنگیزو تیمور ب ایران


طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم درس ۱۵درس حمله چنگیزو تیمور ب ایران  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / آذر / 1399    بازدید : 97    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۱۴ درس میراث فرهنگی ایران درعصرسلجوقی
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۱۴ درس میراث فرهنگی ایران درعصرسلجوقی


طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۱۴ درس میراث فرهنگی ایران درعصرسلجوقی  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آذر / 1399    بازدید : 148    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۱۳ درس غزنویان سلجوقیان و خوارزمشاهیان
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۱۳ درس غزنویان سلجوقیان و خوارزمشاهیان


طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۱۳ درس غزنویان سلجوقیان و خوارزمشاهیان  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آذر / 1399    بازدید : 128    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۲۳ درس قاره آمریکا
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۲۳ درس قاره آمریکا


طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۲۳ درس قاره آمریکا طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آذر / 1399    بازدید : 128    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۱۸درس ویژگی های انسانی واقتصادی آسیا
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۱۸درس ویژگی های انسانی واقتصادی آسیا


طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۱۸درس ویژگی های انسانی واقتصادی آسیا  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آذر / 1399    بازدید : 115    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۱۷ درس ویژگی های طبیعی قاره آسیا
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۱۷ درس ویژگی های طبیعی قاره آسیا


طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۱۷ درس ویژگی های طبیعی قاره آسیا  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آذر / 1399    بازدید : 106    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۲۲ درس ویژگی های طبیعی و انسانی آفریقا
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۲۲ درس ویژگی های طبیعی و انسانی آفریقا


طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۲۲ درس ویژگی های طبیعی و انسانی آفریقا  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آذر / 1399    بازدید : 127    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۲۱درس ویژگی های طبیعی وانسانی اروپا
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۲۱درس ویژگی های طبیعی وانسانی اروپا


طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۲۱درس ویژگی های طبیعی وانسانی اروپا  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آذر / 1399    بازدید : 117    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی مطالعات هشتم فصل ۲۰ درس ایران و منطقه جنوب غربی آسیا
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی مطالعات هشتم فصل ۲۰ درس ایران و منطقه جنوب غربی آسیا


طرح درس روزانه ملی مطالعات هشتم فصل ۲۰ درس ایران و منطقه جنوب غربی آسیا  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آذر / 1399    بازدید : 109    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۱۹ درس ویژگی های منطقه جنوب غربی آسیا
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۱۹ درس ویژگی های منطقه جنوب غربی آسیا


طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۱۹ درس ویژگی های منطقه جنوب غربی آسیا  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آذر / 1399    بازدید : 106    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۲۴ درس قاره استرالیا و اقیانوسیه
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۲۴ درس قاره استرالیا و اقیانوسیه


طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم فصل ۲۴ درس قاره استرالیا و اقیانوسیه  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آذر / 1399    بازدید : 110    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی مطالعات هشتم فصل ۱۲ درس عصر طلایی فرهنگ وتمدن ایران اسلامی
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی مطالعات هشتم فصل ۱۲ درس عصر طلایی فرهنگ وتمدن ایران اسلامی


طرح درس روزانه ملی مطالعات هشتم فصل ۱۲ درس عصر طلایی فرهنگ وتمدن ایران اسلامی  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آذر / 1399    بازدید : 125    نویسنده : پریسا