no-img
سایت همیار معلم

لیست طرح درس های مبتنی بر طرح درس ملی برای تمامی مقاطع | سایت همیار معلم


سایت همیار معلم
اطلاعیه های سایت

ads ads ads
ارسال سريع پيام در تلگرام

ادامه مطلب

DOC
لیست طرح درس های مبتنی بر طرح درس ملی برای تمامی مقاطع
امتیاز 4.00 ( 4 رای ) لیست طرح درس های مبتنی بر طرح درس ملی برای تمامی مقاطع">
doc
آذر ۵, ۱۳۹۷
برای دانلود بر روری هریک از درس هی درخواستی کلیک کنید
۰ تومان
رایگان – خرید

لیست طرح درس های مبتنی بر طرح درس ملی برای تمامی مقاطع


 1. برای ثبت سفارش و تهیه فایل طرح درس ملی خودتون میتونید به آیدی تلگرامی زیر پیام بدین

 2. ۰۹۹۱۰۹۲۴۳۱۵

 3. T.me/Hamyar_moalem

 4. برای تهیه هر کدام بر روی لینک های بالا کلیک کنید

 5. لیست طرح درس های مبتنی بر طرح درس ملی (در حال بروز رسانی)

 6. برای تهیه هر کدام بر روی لینک ها کلیک کنید


 1. اول ابتدایی 

 2. دانلود طرح درس ملی فارسی اول ابتدایی 

 3. دانلود طرح درس ملی ریاضی اول  ابتدایی 

 4. دانلود طرح درس ملی علوم تجربی اول ابتدایی 

 5. دانلود طرح درس ملی قران اول ابتدایی

 6. دانلود طرح درس ملی تربیت بدنی اول ابتدایی


 1. دوم ابتدایی 

 2. دانلود طرح درس ملی فارسی دوم ابتدایی 

 3. دانلود طرح درس ملی ریاضی دوم ابتدایی 

 4. دانلود طرح درس ملی علوم تجربی دوم ابتدایی 

 5. دانلود طرح درس ملی قران دوم ابتدایی (بزودی )

 6. دانلود طرح درس ملی نگارش دوم ابتدایی (بزودی )

 7. دانلود طرح درس ملی هدیه های آسمانی دوم ابتدایی


 1. سوم ابتدایی 

 2. دانلود طرح درس ملی فارسی سوم ابتدایی 

 3. دانلود طرح درس ملی ریاضی سوم ابتدایی 

 4. ♥دانلود طرح درس ملی آب ماده ای باارزش علوم تجربی سوم ابتدایی♥

 5. دانلود طرح درس ملی قران سوم ابتدایی (بزودی )

 6. دانلود طرح درس ملی نگارش سوم ابتدایی (بزودی )

 7. دانلود طرح درس ملی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی 

 8. دانلود طرح درس ملی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی 


 1. چهارم ابتدایی 

 2. دانلود طرح درس ملی فارسی چهارم ابتدایی 

 3. دانلود طرح درس ملی ریاضی چهارم ابتدایی 

 4. دانلود طرح درس ملی علوم تجربی چهارم ابتدایی 

 5. دانلود طرح درس ملی قران چهارم ابتدایی (بزودی )

 6. دانلود طرح درس ملی نگارش چهارم ابتدایی (بزودی )

 7. دانلود طرح درس ملی هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی (بزودی )

 8. دانلود طرح درس ملی مطالعات اجتماعی سال چهارم ابتدایی


 1. پنجم ابتدایی 

 2. دانلود طرح درس ملی فارسی پایه پنجم ابتدایی سرود ملی

 3. طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی ریاضی پنجم ابتدایی تقارن مرکزی 

 4. دانلود طرح درس ملی علوم تجربی پنجم ابتدایی 

 5. دانلود طرح درس ملی قران پنجم ابتدایی 

 6. دانلود طرح درس ملی نگارش پنجم ابتدایی (بزودی )

 7. دانلود طرح درس ملی هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی

 8. دانلود طرح درس ملی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی 


 1. ششم ابتدایی 

 2. دانلود طرح درس ملی فارسی ششم ابتدایی

 3. دانلود طرح درس ملی ریاضی ششم ابتدایی 

 4. دانلود طرح درس ملی علوم تجربی ششم ابتدایی 

 5. دانلود طرح درس ملی قران ششم ابتدایی

 6. دانلود طرح درس ملی نگارش ششم ابتدایی (بزودی )

 7. دانلود طرح درس ملی هدیه های آسمانی ششم ابتدایی 

 8. دانلود طرح درس ملی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی 


 1. برای ثبت سفارش و تهیه فایل طرح درس ملی خودتون میتونید به آیدی تلگرامی زیر پیام بدین

 2. ۰۹۹۱۰۹۲۴۳۱۵

 3. T.me/Hamyar_moalem


 1.   هفتم متوسطه اول

 2. طرح درس ملی ریاضی هفتم درس مقدار عددی یک عبارت جبری

 3. دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح ملی ریاضی پایه هفتم فصل هشتم مختصات

 4. طرح درس ملی درس ریاضی هفتم موضوع درس: روابط بین پاره خط ها

 5. دانلود طرح درس ملی ریاضی پایه هفتم فصل هشتم بردار انتقال

 6. ————————————————————

 7. طرح درس روزانه بر اساس برنامه ملی فارسی هفتم درس زنگ آفرینش

 8. ————————————————————

 9. طرح درس  درس ملی علوم هفتم عنوان درس آشنایی با مفهوم چگالی

 10. دانلود طرح درس ملی علوم تجربی پایه هفتم مبحث انرژِی

 11. دانلود طرح درس ملی علوم هفتم سفر آب روی زمین

 12. ————————————————————

 13. دانلود طرح درس ملی مطالعات اجتماعی هفتم درس دهم

 14. طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام های آسمانی هفتم پیامبر رحمت


 1.   هشتم متوسطه اول

 2. دانلود طرح درس ملی  هنر هشتم درس چهارم رنگ

 3. طرح درس روزانه براساس طرح درس پیام آسمانی پایه هشتم همه چیز در دست تو

 4. طرح درس روزانه بر اساس برنامه ملی فارسی هشتم

 5. دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح ملی علوم هشتم

 6. دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح ملی علوم نهم فصل حرکت چیست

 7. ——————————–

 8. دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح ملی عربی هشتم


 1.   نهم متوسطه اول

 2. طرح درس روزانه بر اساس برنامه ملی فارسی نهم درس آرشی

 3. طرح درس ملی  کار و فناوری نهم مبحث الگوریتم

 4. دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی  کار و فناوری مقطع نهم (۲)

 5. دانلود طرح درس ملی ریاضی نهم فصل تشابه

 6. دانلود طرح درس ملی مطالعات اجتماعی نهم درس سه

 7. دانلود طرح درس ملی مطالعات اجتماعی پایه نهم فصل حرکات زمین

 8. طرح درس روزانه براساس طرح درس پیام آسمانی پایه نهم

 9. دانلود طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی پایه هشتم فصل آسیب های اجتماعی

 10. دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح ملی مطالعات نهم زیست بوم های جهان

 11. ———————————————–

 12. دانلود طرح درس ملی زبان هفتم

 13. دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح ملی زبان انگلیسی پایه هشتم درس my week

 14. دانلود طرح درس ملی زبان نهم

  طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی زبان انگلیسی دهم درس اول

 15. طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی زبان انگلیسی یازدهم

 16. طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی زبان انگلیسی دوازدهم درس اول

 17. طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آمادگی دفاعی نهم پدافند غیر عامل

 18. طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی  آمادگی دفاعی درس اول پایه دهم

 19. طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی  آمادگی دفاعی درس دوم پایه دهم


 20. متوسطه دوم ( دهم یازدهم دوازدهم )

طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی  منطق دهم درس درس ششم قضیه حملی

طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی  اقتصاد دهم 

طرح درس ملی  دین و زندگی دهم زیبایی پوشیدگی

 1. دانلود تفکر و سواد رسانه ای طرح درس ملی درس اقناع

 2. طرح درس روزانه بر اساس برنامه ملی فارسی دهم درس چشمه

 3. طرح درس ملی عربی پایه دهم درس هذا خلق الله

 4. دانلود طرح درس ملی روانشناسی یازدهم درس اول

 5. طرح درس ملی زیست شناسی دهم موضوع درس ۳

 6. طرح درس ملی کلاس یازدهم زیست شناسی درس دستگاه عصبی مرکزی

 7. دانلود طرح درس ملی  زیست دوازدهم مبحث پروتئین ها 

 8. دانلود طرح درس ملی آمار و احتمال یازدهم انسانی

 9. دانلود طرح درس ملی جامعه شناسی یازدهم

 10. دانلود طرح درس ملی فارسی یازدهم درس پروده عشق

 11. طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس گذر سیاوش از آتش

 12. دانلود طرح درس ملی شیمی یازدهم مبحث قدر هدایای زمینی را بدانیم

 13. دانلود طرح درس ملی دین و زندگی دوازدهم درس یگانه بی همتا

 14. دانلود طرح درس ملی جغرافیا ( ۳)   دوازدهم

 15. دانلود طرح درس ملی تاریخ ( ۳)   دوازدهم انقلاب مشروطه

 16. دانلود طرح درس ملی تاریخ ( ۲ )   اسلام درایران؛ظهورتمدن ایرانی- اسلامی

 17. دانلود طرح درس ملی فیزیک دوازدهم مبحث خازن 

 18. دانلود طرح درس ملی فیزیک مبحث قوانین نیوتون

 19. طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی انسان و محیط زیست یازدهم

 20. دانلود طرح درس ملی ریاضی دوازدهم تجربی ترکیب توابع

طرح درس روزانه ملی سلامت و بهداشت دوازدهم درس اول

 1. ♥ دانلود طرح درس ملی حسابان (۲) سال دوازدهم معادلات مثلثاتی 

 2. ————————————————————

 3. طرح درس ملی برای کتب فنی حرفه ای و کاردانش

 4. طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی هنر درخانه ۳

 5. ————————————————————

 6. دانلود فرم خالی طرح درس ملی

 7. ————————————————————

 8. برای تهیه هر کدام بر روی لینک ها کلیک کنید

 9. چگونه طرح درس مبتنی بر برنامه درسی ملی بنویسیم ؟ (پکیج آموزشی) 

 10. برای ثبت سفارش و تهیه فایل طرح درس ملی خودتون میتونید به آیدی تلگرامی زیر پیام بدین

 11. ۰۹۹۱۰۹۲۴۳۱۵

 12. T.me/Hamyar_moalem

 13. برای تهیه هر کدام بر روی لینک های بالا کلیک کنید
ads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید