no-img
سایت همیار معلم

بایگانی‌های پایه یازدهم متوسطه دوم | سایت همیار معلم


سایت همیار معلم
اطلاعیه های سایت

ads ads ads ads ads ads ads ads
ارسال سريع پيام در تلگرام

مطالب

آرشیو بایگانی‌های پایه یازدهم متوسطه دوم | سایت همیار معلم
طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۵ : آشنایی با ( زندگی بر اساس اندیشه)
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۵ : آشنایی با ( زندگی بر اساس اندیشه)


طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۵ : آشنایی با ( زندگی بر اساس اندیشه) طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 293    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۱۱ : آشنایی با (انسان موجود اخلاق گرا)
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۱۱ : آشنایی با (انسان موجود اخلاق گرا)


طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۱۱ : آشنایی با (انسان موجود اخلاق گرا) طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 190    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۴ : آشنایی با ( آغاز تاریخی فلسفه)
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۴ : آشنایی با ( آغاز تاریخی فلسفه)


طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۴ : آشنایی با ( آغاز تاریخی فلسفه) طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 139    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه ۲- ۴متوسطه دوم : کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه مثلثها
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه ۲- ۴متوسطه دوم : کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه مثلثها


طرح درس روزانه ملی هندسه ۲- ۴متوسطه دوم : کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه مثلثها طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 187    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه ۴- ۲متوسطه دوم :آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه ۴- ۲متوسطه دوم :آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها


طرح درس روزانه ملی هندسه ۴- ۲متوسطه دوم :آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 126    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۱ : چیستی فلسفه
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۱ : چیستی فلسفه


طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۱ : چیستی فلسفه طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 116    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۱۰ : آشنایی با ( چیستی انسان۲)
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۱۰ : آشنایی با ( چیستی انسان۲)


طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۱۰ : آشنایی با ( چیستی انسان۲) طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 126    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه ۱-۲ متوسطه دوم : استدلال
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه ۱-۲ متوسطه دوم : استدلال


طرح درس روزانه ملی هندسه ۱-۲ متوسطه دوم : استدلال طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 136    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۸ : آشنایی با ( نگاهی به تاریخچه معرفت)
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۸ : آشنایی با ( نگاهی به تاریخچه معرفت)


طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۸ : آشنایی با ( نگاهی به تاریخچه معرفت) طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 112    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۳ : « فلسفه و زندگی»
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۳ : « فلسفه و زندگی»


طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۳ : « فلسفه و زندگی» طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 141    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۶ : آشنایی با ( امکان شناخت)
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۶ : آشنایی با ( امکان شناخت)


طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۶ : آشنایی با ( امکان شناخت) طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 125    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه ۳-۲ متوسطه دوم : ترسیم های هندسی و استدلال
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه ۳-۲ متوسطه دوم : ترسیم های هندسی و استدلال


طرح درس روزانه ملی هندسه ۳-۲ متوسطه دوم : ترسیم های هندسی و استدلال طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 120    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۷ : « ابزارهای شناخت»
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۷ : « ابزارهای شناخت»


طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۷ : « ابزارهای شناخت» طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 154    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه۴-۱ متوسطه دوم :آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه۴-۱ متوسطه دوم :آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها


طرح درس روزانه ملی هندسه۴-۱ متوسطه دوم :آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 109    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه۱-۱ متوسطه دوم : ترسیم های هندسی و استدلال
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه۱-۱ متوسطه دوم : ترسیم های هندسی و استدلال


طرح درس روزانه ملی هندسه۱-۱ متوسطه دوم : ترسیم های هندسی و استدلال طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 854    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه ۲-۳متوسطه دوم : تشابه مثلثها
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه ۲-۳متوسطه دوم : تشابه مثلثها


طرح درس روزانه ملی هندسه۲-۳ متوسطه دوم : تشابه مثلثها طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 109    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۱-۲ : استدلال
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۱-۲ : استدلال


طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۱-۲ : استدلال طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 90    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۳-۲ : ترسیم های هندسی و استدلال
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۳-۲ : ترسیم های هندسی و استدلال


طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۳-۲ : ترسیم های هندسی و استدلال طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 92    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۲-۱ : آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۲-۱ : آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها


طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۲-۱ : آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 93    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۴-۲ : آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۴-۲ : آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها


طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۴-۲ : آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 73    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل دوم درس ۱-۲ : آشنایی با گراف (۲)
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل دوم درس ۱-۲ : آشنایی با گراف (۲)


طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل دوم درس ۱-۲ : آشنایی با گراف (۲) طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 82    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۳-۱ : چند ضلعی ها و ویژگی هایی از آنها
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۳-۱ : چند ضلعی ها و ویژگی هایی از آنها


طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۳-۱ : چند ضلعی ها و ویژگی هایی از آنها طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 95    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۲-۳ : تشابه مثلثها
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۲-۳ : تشابه مثلثها


طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۲-۳ : تشابه مثلثها طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 85    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۴-۱ : هدف اصلی این فصل آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها میباشد
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۴-۱ : هدف اصلی این فصل آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها میباشد


طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۴-۱ : هدف اصلی این فصل آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها میباشد طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 75    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۲-۲ : قضیه تالس
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۲-۲ : قضیه تالس


طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۲-۲ : قضیه تالس طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 84    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۱-۱ : ترسیم های هندسی و استدلال
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۱-۱ : ترسیم های هندسی و استدلال


طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۱-۱ : ترسیم های هندسی و استدلال طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 97    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۲-۴ : کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه مثلثها
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۲-۴ : کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه مثلثها


طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۲-۴ : کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه مثلثها طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 85    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل سوم درس ۲-۱ : آشنایی با  روش هایی برای شمارش
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل سوم درس ۲-۱ : آشنایی با روش هایی برای شمارش


طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل سوم درس ۲-۱ : آشنایی با روش هایی برای شمارش طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 81    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل سوم درس ۱-۲ : آشنایی با  ترکیبیّات
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل سوم درس ۱-۲ : آشنایی با ترکیبیّات


 طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل سوم درس ۱-۲ : آشنایی با ترکیبیّات<شمارش> طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 94    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل سوم درس ۲-۲ : آشنایی با  روش هایی برای شمارش (۲)
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل سوم درس ۲-۲ : آشنایی با روش هایی برای شمارش (۲)


طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل سوم درس ۲-۲ : آشنایی با روش هایی برای شمارش (۲) طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 100    نویسنده : samiraaa