no-img
سایت همیار معلم

بایگانی‌های پایه دوازدهم متوسطه دوم | سایت همیار معلم


سایت همیار معلم
اطلاعیه های سایت

ads ads ads ads ads ads ads ads
ارسال سريع پيام در تلگرام

مطالب

آرشیو بایگانی‌های پایه دوازدهم متوسطه دوم | سایت همیار معلم
طرح درس روزانه ملی هندسه ۲- ۴متوسطه دوم : کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه مثلثها
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه ۲- ۴متوسطه دوم : کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه مثلثها


طرح درس روزانه ملی هندسه ۲- ۴متوسطه دوم : کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه مثلثها طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 193    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه ۴- ۲متوسطه دوم :آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه ۴- ۲متوسطه دوم :آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها


طرح درس روزانه ملی هندسه ۴- ۲متوسطه دوم :آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 130    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه ۱-۲ متوسطه دوم : استدلال
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه ۱-۲ متوسطه دوم : استدلال


طرح درس روزانه ملی هندسه ۱-۲ متوسطه دوم : استدلال طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 138    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه ۳-۲ متوسطه دوم : ترسیم های هندسی و استدلال
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه ۳-۲ متوسطه دوم : ترسیم های هندسی و استدلال


طرح درس روزانه ملی هندسه ۳-۲ متوسطه دوم : ترسیم های هندسی و استدلال طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 120    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه۲-۲ متوسطه دوم : قضیه تالس
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه۲-۲ متوسطه دوم : قضیه تالس


طرح درس روزانه ملی هندسه۲-۲ متوسطه دوم : قضیه تالس طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 107    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه۴-۱ متوسطه دوم :آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه۴-۱ متوسطه دوم :آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها


طرح درس روزانه ملی هندسه۴-۱ متوسطه دوم :آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 112    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه۱-۱ متوسطه دوم : ترسیم های هندسی و استدلال
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه۱-۱ متوسطه دوم : ترسیم های هندسی و استدلال


طرح درس روزانه ملی هندسه۱-۱ متوسطه دوم : ترسیم های هندسی و استدلال طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 854    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه ۲-۳متوسطه دوم : تشابه مثلثها
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه ۲-۳متوسطه دوم : تشابه مثلثها


طرح درس روزانه ملی هندسه۲-۳ متوسطه دوم : تشابه مثلثها طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 112    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۱-۲ : استدلال
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۱-۲ : استدلال


طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۱-۲ : استدلال طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 90    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۳-۲ : ترسیم های هندسی و استدلال
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۳-۲ : ترسیم های هندسی و استدلال


طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۳-۲ : ترسیم های هندسی و استدلال طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 92    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۲-۱ : آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۲-۱ : آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها


طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۲-۱ : آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 94    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۴-۲ : آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۴-۲ : آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها


طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۴-۲ : آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 74    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل دوم درس ۱-۲ : آشنایی با گراف (۲)
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل دوم درس ۱-۲ : آشنایی با گراف (۲)


طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل دوم درس ۱-۲ : آشنایی با گراف (۲) طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 83    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۳-۱ : چند ضلعی ها و ویژگی هایی از آنها
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۳-۱ : چند ضلعی ها و ویژگی هایی از آنها


طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۳-۱ : چند ضلعی ها و ویژگی هایی از آنها طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 95    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۲-۳ : تشابه مثلثها
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۲-۳ : تشابه مثلثها


طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۲-۳ : تشابه مثلثها طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 85    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۴-۱ : هدف اصلی این فصل آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها میباشد
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۴-۱ : هدف اصلی این فصل آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها میباشد


طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۴-۱ : هدف اصلی این فصل آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها میباشد طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 76    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۲-۲ : قضیه تالس
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۲-۲ : قضیه تالس


طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۲-۲ : قضیه تالس طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 84    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۱-۱ : ترسیم های هندسی و استدلال
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۱-۱ : ترسیم های هندسی و استدلال


طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۱-۱ : ترسیم های هندسی و استدلال طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 99    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۲-۴ : کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه مثلثها
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۲-۴ : کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه مثلثها


طرح درس روزانه ملی هندسه متوسطه دوم درس ۲-۴ : کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه مثلثها طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 86    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل سوم درس ۲-۱ : آشنایی با  روش هایی برای شمارش
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل سوم درس ۲-۱ : آشنایی با روش هایی برای شمارش


طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل سوم درس ۲-۱ : آشنایی با روش هایی برای شمارش طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 82    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل سوم درس ۱-۲ : آشنایی با  ترکیبیّات
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل سوم درس ۱-۲ : آشنایی با ترکیبیّات


 طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل سوم درس ۱-۲ : آشنایی با ترکیبیّات<شمارش> طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 94    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل سوم درس ۲-۲ : آشنایی با  روش هایی برای شمارش (۲)
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل سوم درس ۲-۲ : آشنایی با روش هایی برای شمارش (۲)


طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل سوم درس ۲-۲ : آشنایی با روش هایی برای شمارش (۲) طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 100    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل اول درس ۲-۱ : آشنایی با بخش پذیری در اعداد صحیح
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل اول درس ۲-۱ : آشنایی با بخش پذیری در اعداد صحیح


طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل اول درس ۲-۱ : آشنایی با بخش پذیری در اعداد صحیح طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 74    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل دوم درس ۲-۲ : مدل سازی با گراف (۱)
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل دوم درس ۲-۲ : مدل سازی با گراف (۱)


طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل دوم درس ۲-۲ : مدل سازی با گراف (۱) طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 92    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل دوم درس ۲-۱ : مدل سازی با گراف (۱)
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل دوم درس ۲-۱ : مدل سازی با گراف (۱)


طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل دوم درس ۲-۱ : مدل سازی با گراف (۱) طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 71    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل اول درس ۱-۱ : آشنایی با استدلال ریاضی
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل اول درس ۱-۱ : آشنایی با استدلال ریاضی


طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل اول درس ۱-۱ : آشنایی با استدلال ریاضی طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 95    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل سوم درس ۱-۱ : آشنایی با  ترکیبیّات
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل سوم درس ۱-۱ : آشنایی با ترکیبیّات


طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل سوم درس ۱-۱ : آشنایی با ترکیبیّات <شمارش> طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 80    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل اول درس ۱-۲ :  آشنایی با استدلال ریاضی
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل اول درس ۱-۲ : آشنایی با استدلال ریاضی


طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل اول درس ۱-۲ : آشنایی با استدلال ریاضی طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 80    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل اول درس ۳-۱ : هم نهشتی در اعداد صحیح و کاربردها (۱)
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل اول درس ۳-۱ : هم نهشتی در اعداد صحیح و کاربردها (۱)


طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل اول درس ۳-۱ :هم نهشتی در اعداد صحیح و کاربردها (۱) طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 81    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل اول  درس ۳-۲ : هم نهشتی در اعداد صحیح و کاربردها (۲)
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل اول درس ۳-۲ : هم نهشتی در اعداد صحیح و کاربردها (۲)


طرح درس روزانه ملی ریاضیات گسسته متوسطه دوم فصل اول درس ۳-۲ : هم نهشتی در اعداد صحیح و کاربردها (۲) طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دی / 1399    بازدید : 74    نویسنده : samiraaa