no-img
سایت همیار معلم

دانلود مقاله راهبری برنامه درسی و اهداف برنامه ریزی - سایت همیار معلم


سایت همیار معلم
اطلاعیه های سایت

ads ads ads ads ads ads ads ads

ادامه مطلب

DOC
دانلود مقاله راهبری برنامه درسی و اهداف برنامه ریزی
doc
شهریور 17, 1397
40 کیلوبایت
2000 تومن
مقالات فرهنگیان
مقاله راهبری برنامه درسی و اهداف برنامه ریزی
سال تحصیلی 97-96
۲,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله راهبری برنامه درسی و اهداف برنامه ریزی


دانلود مقاله راهبری برنامه درسی و اهداف برنامه ریزی

 

 

چکیده:

برنامه‌ریزی درسی: یک عامل راهبردی است برای رسیدن به اهداف آموزشی و هدف: نتیجه مطلوبی است که رفتار در جهت آن هدایت می‌شود. هدف‌ها ارکان برنامه‌اند و مبنا و اساس کار را تشکیل می‌دهند. اگر قرار است برنامه درسی طرح‌ریزی شود و اگر باید کوشش‌هایی برای اصلاح و بهبود مستمر انجام گیرد مشخص بودن هدف‌های آموزش و پرورش ضرورت دارد. این آرمان‌ها و هدف‌های آوپ معیارهای هستند برای انتخاب درس، محتوای آن‌ها، تنظیم روش‌های آموزش و تهیه آزمون و وسایل ارزشیابی.(اعضای هیئت علمی سنجش تکمیلی، ۱۳۸۸)

هدف‌های درسی شامل تغییراتی است که انتظار می‌رود فراگرد آوپ در کردار، پندار و گفتار فراگیر ایجاد کند و به لحاظ بعد زمانی این هدفها کوتاه‌مدت (۱ تا ۵ سال) میان‌مدت(۵ تا ۱۰ سال) و بلندمدت(۱۰ الی ۲۰ و گاهاً بیشتر) طول می‌کشد. به لحاظ بعد اختیار توسط برنامه‌ریزان درسی تدوین می‌شوند اما همه کسانی که در فرهنگ اجتماع وارد می‌شوند در آن مشارکت دارند، زیرا منشاء هدف‌های درسی آرمان‌های آوپ است.

اگر هدف‌ برنامه‌ریزی فقط پیش‌بینی آینده باشد فعالیتی آینده‌نگر است اگر هدف برنامه‌ریزی ساختن و شکل دادن به آینده باشد فعالیتی آینده‌ساز است و چنان‌چه برنامه‌ریزی انتخاب کردن بین اشکال مختلف باشد برنامه‌ریزی فعالیتی آینده‌گزین است.(یحیی فیوضات، تهران، انتشارات آگاه)

نقش هدف‌ها: هدف‌ها سه نقش دارند که عبارتند از: ۱- معرف سازمان بوده و موجودیت آن را توجیه می‌کند.  ۲- فعالیت‌ها را همانگ می‌کند ۳- به تهیه و تدارک ملاک‌های اولیه ارزشیابی و کنترل عملکرد فردی و سازمان کمک می‌کند. درباب هدف‌ها توجه به ملاک‌هایی حائز اهمیت می‌باشد منجمله: ۱- هدف‌ها باید برحسب کمیت، کیفیت، زمان و هزینه سنجش‌پذیر باشد. ۲- هدف‌ها باید در مدت زمان معینی دست‌یافتنی باشد ۳- هدف‌ها باید به وسیله کارکنان سازمان پذیرفتنی باشند. ۴- هدف باید خواندنی و توافق داشته باشند. ۵- در هدف‌ها باید هزینه فرصت یا عدم النفع لحاظ شده باشد. آنچه مسلم است این است که همیشه امکان وصول به هدف‌ها وجود ندارد. بر همین اساس است که اتزیونی معتقد است اکثر سازمان‌ها در اکثر موارد به طور کامل به هدف‌های خود نائل نمی‌شوند و اثربخشی اندک را از جمله ویژگی‌های کلی سازمان قلمداد می‌کند.(محمد کاظمی، مقداد کرمی، با راهنمایی نادرقلی قورچیان، ۱۳۸۷)

معرفی الگوی تایلر در تدوین هدف: یکی از متداول‌ترین روش‌های تدوین هدف که به گونه‌ای سیستمی و منظم گام‌ها و عناصر فرایند تدوین هدف را مشخص می‌کند طرح هفت مرحله‌ای تایلر می‌باشد. در این طرح سه منبع اطلاعاتی وجود دارند که عبارت‌انداز: دانش‌آموز، جامعه و نظریه متخصصان موضوع درسی.

براساس تحلیل این سه منبع اطلاعاتی، هدف‌های کلی یا غایت‌های پرورشی موقت بدست می‌آید. برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین غایت‌ها و تناقض‌ها اهداف کلی از دو ملاک یا فیلتر فلسفه آوپ و روان‌شناسی پرورشی می‌گذرد. حاصل این فرایند هدف‌های کلی یا غایت‌های پرورشی پذیرفته شده می‌باشد.(اعضای هیئت علمی سنجش تکمیلی، ۱۳۸۸)

 

طبقه‌بندی اهداف آموزشی: طبقه‌بندی اهداف آموزشی به زعم بلوم و همکاران به سه حیطه تقسیم می‌شود. حیطه شناختی، عاطفی و روانی، حرکتی. هدف‌های حیطه شناختی به نتایج عقلانی و شناختی یادگیرندگان می‌پردازد و با فعالیت‌های ذهنی و فکری سروکار دارد. اهداف حیطه عاطفی با نگرش‌ها، ارزش‌گذاری و فعالیت‌های عاطفی دانش‌آموزان مرتبط است و اهداف حیطه روانی- حرکتی نتایج به دست آمده یادگیرنده را با توجه به مهارت‌های فیزیکی، جسمی شرح می‌دهد. نکته: قابل توجه اینکه در طبقه‌بندی اهداف آموزشی هدف‌های سطوح پائین، پیش‌نیاز هدف‌های سطوح بالاتر محسوب می‌شوند.(علی تقی‌پورظهیر، انتشارات آگاه)

هدف‌های آ.پ چگونه تعیین می‌شوند؟ طرفداران آوپ پیشرفته کودک را اصیل می‌دانند و مطالعات روی کودک برای کشف علاقه‌های آنان را منبع اصلی تعیین هدف‌های آوپ می‌دانند. ماهیت‌گرایان معتقدند هدف‌های آوپ اساساً یادگیری (آموزشی) اصولی است که از میراث فرهنگی گذشته انتخاب شده‌اند. جامعه‌شناسان معتقدند اطلاعاتی که در نتیجه تجزیه و تحلیل مسائل جامعه فعلی حاصل می‌شود منبع اصلی انتخاب هدف‌های آوپ است. بر همین اساس باید مشکلات جامعه کنونی از پیش مشخص و براساس آن مشکلات هدف‌های آوپ پیش‌بینی و تعیین شود تا بتوانند معلومات، مهارت‌ها و نگرش‌های لازم را برای مقابله با مشکلات جامعه در یادگیرندگان بوجود آوردند. فیلسوفان تربیتی عقیده دارند ارزش‌های اساسی زندگی به واسطه آوپ از نسلی به نسل دیگر از طریق مدرسه انتقال می‌یابد. فلسفه آوپ منبع اصلی انتخاب هدف‌ها از نظر فیلسوفان تربیتی است.(علی تقی‌پور ظهیر، ۱۳۷۶)

نظریه تعیین هدف: این نظریه حاصل مطالعات ادوین لاک می‌باشد. تئوری مزبور بنیانگذار این است که قصد و اراده فرد یا سازمان را که به صورت هدف تعیین می‌شود می‌توان به عنوان منبع اصلی انگیزش به حساب آورد. هدف‌های خاص به عملکرد بالا می‌انجامد. بنابراین نظریه می‌توان گفت: داشتن هدف روشن و از پیش تعیین شده، هدایتگر رفتار انسانهاست و موجب افزایش انگیزش  و انرژی کار آنها می‌شود.

تغییر هدف‌ها: تغییر هدف‌ها در نتیجه کار و تجربه با هدف‌ها و تحت تاثیر عوامل و نیروهای داخلی و خارجی سازمان صورت می‌گیرد. تغییر هدف تحت تاثیر نیروهای داخلی سازمان، نتیجه تجربه با هدف‌های جاری سازمان است. این تجربه هر اندازه موفقیت‌آمیز باشد احتمال بالا بودن سطح هدف‌ها بیشتر است و برعکس. (مورهد و گریفین،ترجمه الوانی و معمارزاده، ۱۳۸۴)

کرات ول‌وین(۱۹۰۷) از نظر برنامه‌ریزی و مواد درسی و سنجش و ارزشیابی آموزشی سه سطح برای هدف‌های آوپ مشخص ساخته‌اند:        ۱- سطح ملی          ۲- سطح دوره‌های آموزشی            ۳- سطح درسی

هدف‌های آ.پ از نظر برنامه‌ریزی: آرمانهای جهانی آ.پ- آرمان‌های ملی آ.پ- رسالت و ماموریت سیستم آ.پ- وظایف پاره سیستم‌های آ.پ- مقاصد اجرایی آ.پ- هدف‌های درسی

واژگان کلیدی: برنامه ریزی،راهبری، درس،معلم،آموزش و پرورش

 

دانلود مقاله راهبری برنامه درسی و اهداف برنامه ریزی

دانلود مقاله راهبری برنامه درسی و اهداف برنامه ریزی

 

فرمت فایل word

قیمت :    ۲۰۰۰ تومن

نکات مهم قبل خرید :

۱- نحوه دریافت به صورت دانلودی هست و شما بعد از پرداخت اینترنتی بلافاصله (اتوماتیک) فایل را می توانید دریافت کنید.
۲- در صورت مشکل با پشتیبانی سایت در تماس باشید.
۳- اعتبار ما در گرو کیفیت خدمات ، تکریم مشتری و رضایت شما است.

۴- فایل دانلودی بصورت ورد و قابل ویرایش و آماده چاپ می باشد

 موضوعات :
برچسب‌ها :
ads ads ads ads ads ads ads ads

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.