no-img
سایت همیار معلم

اقدام پژوهی چگونه توانستم نقش والدين را در موفقيت تحصيلي فرزندانشان بيشتر كنم ؟


سایت همیار معلم
اطلاعیه های سایت

ads ads ads ads ads ads ads ads

ادامه مطلب

PDF
اقدام پژوهی چگونه توانستم نقش والدین را در موفقیت تحصیلی فرزندانشان بیشتر کنم ؟
pdf
مهر 13, 1397
1 مگابایت
5000 تومن
مقاله اقدام پژوهی
اقدام پژوهی چگونه توانستم نقش والدين را در موفقيت تحصيلي فرزندانشان بيشتر كنم ؟
سال تحصیلی 98-97
۵,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم نقش والدین را در موفقیت تحصیلی فرزندانشان بیشتر کنم ؟


اقدام پژوهی چگونه توانستم نقش والدین را در موفقیت تحصیلی فرزندانشان بیشتر کنم ؟

 

 

 

چکیده

کارشناسان آموزشی معتقدند کی ی از مؤثّرتر نی عوامل در پیشرفت و ارتقاء سطح آموزشی هر منطقه ای ،حضور فعالو مؤثّر اول یای دانش آموزان و هماهنگی آنان با مدرسه است .اما تاکنون الگوی مناسب برای برقراری ارتباط ریتأث ی گذار و مداوم برای مشارکت اولیاءطرّاحی نشده است نیوا امر موجب کم رنگ شدن نقش آنان در تحص لی و بی یلیم در مشارکت و بی اعتماد ی به نظام آموزشی شده است. یعل رغم راهکارها یپ ی ش ینیب شده و برنامه ها یپ ی شهادی کارشناسان آموزشی هنوز شاخص میزان مشارکت اول اءیصرفاً در کمک های مادی سنجی یم ده شود . آ ای هدف از مشارکت اول اءی تنها برای جلب کمک ها مال ی ی است ؟ به نظر کارشناسان تشک لی یکم یها ته مشورت اءیاول ی و در نظر گرفتن محل خاص برای حضور مداوم و خطّ تلفن مخصوص اول اءی در جهت بهبود روابط اول اءی با مدرسه مؤثّر خواهد بود .بارها در کلاس درس خود مشاهده می کردم که تعدادی از دانش آموزانم به دلایل مختلفی نسبت به بقیه دچار افت تحصیلی هستند و درارزشیابی های کتبی وشفاهی دچار وضعیت ضعیفی هستند.. در بسیاری از مواقع می دیدم که
شاگردانم دچارتحقیرهاوسرزنش هاوتنبیهات قرار می گرفتندوگاهی نیز گره بسته ی آنان با اتخاذ مواضع نادرست والدین یا خود من بسته تر می شد. با مشاهده ی این مساًله در کلاسم تصمیم گرفتم با پیدا کردن راه حل های مناسب وابتکاری سرنوشت آنها را تغییر دهم،در نتیجه با مطالعه ی کتاب های گوناگون وتحقیقات انجام شده قبلی توانستم با برگزاری جلسات مداوم با اولیا و با اجرای سه روش شامل:
– ۱دادن برنامه پیشنهادی درسی
– ۲رودررویی وتبادل نظر دانش آموز قوی با ضعیف
– ۳تهیه فرم

پیشرفت و ارتقاء سطح آموزشی

 

 

مقدمه
یقیناً جمله ی شریفه ی قرآنی ))تعاونوا علی البر و التقوی (( ۱گوش آشنای هرآشنای تعلیم و تربیتداست و مفهوم و مضمون آن بر همکاری در کارهای خیر ونیکوکاری تاکید دارد و از آنجائیکه در خیر بودن تعلیم وتربیت شکی نیست پس به طور یقین مشارکت همه ی زیر مجموعه های یک جامعهی خواهان پیشرفت و توسعه، درتعلیم و تربیت فرزندان آن جامعه ضروری و امری بدیهی است و نیل و دستیابی سیستم ها و افراد یک جامعه به سعادت دنیوی و اخروی میسور و ممکن نیست مگر با توجه ، عنایت و مشارکت ویژه و همگانی به تعلیم و تربیت فرزندان آن جامعه در جهان امروز مشارکت و آموزش از پایه های بنیادین توسعه هستند با توجه به این که آموزش و پرورش
نتیجه فعالیتهای سه نهاد عمده خانه، مدرسه و جامعه است. همکاری این سه نهاد در امور آموزش و پرورش بیش از پیش ضرورت دارد
در این میان همکاری اولیا در امور تحصیلی فرزندانشان با مدرسه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.البته هرگاه صحبت از تعلیم وتربیت به میان می آید اغلب مردم آموزش و پرورش را در نظر می گیرند و بار سنگین تعلیم وتربیت را به دوش مدرسه می گذارند.بعضی از خانوادهها تصور میکنند که فقط مدرسه مسئول تعلیم و تربیت فرزندانشان است و همه ی مشکلات باید در آنجا حل شود آنها از آموزش و پرورش….

 

 

اقدام پژوهی چگونه توانستم نقش والدین را در موفقیت تحصیلی فرزندانشان بیشتر کنم ؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم نقش والدین را در موفقیت تحصیلی فرزندانشان بیشتر کنم ؟

 

 

فرمت فایل pdf

قیمت :    ۵۰۰۰ تومن

نکات مهم قبل خرید :

۱- نحوه دریافت به صورت دانلودی هست و شما بعد از پرداخت اینترنتی بلافاصله (اتوماتیک) فایل را می توانید دریافت کنید.
۲- در صورت مشکل با پشتیبانی سایت در تماس باشید.
۳- اعتبار ما در گرو کیفیت خدمات ، تکریم مشتری و رضایت شما است.موضوعات :
برچسب‌ها :
ads ads ads ads ads ads ads ads

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.