no-img
سایت همیار معلم

اقدام پژوهی چگونه توانستم فرهنگ داشتن نظم و رعايت انضباط را در آموزشگاهم نهادينه سازم؟


سایت همیار معلم
اطلاعیه های سایت

ads ads ads ads ads ads ads ads

ادامه مطلب

PDF
اقدام پژوهی چگونه توانستم فرهنگ داشتن نظم و رعایت انضباط را در آموزشگاهم نهادینه سازم؟
pdf
مهر 13, 1397
1.05 مگابایت
3000 تومن
مقاله اقدام پژوهی
اقدام پژوهی چگونه توانستم فرهنگ داشتن نظم و رعايت انضباط را در آموزشگاهم نهادينه سازم؟
سال تحصیلی 98-97
۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم فرهنگ داشتن نظم و رعایت انضباط را در آموزشگاهم نهادینه سازم؟


اقدام پژوهی چگونه توانستم فرهنگ داشتن نظم و رعایت انضباط را در آموزشگاهم نهادینه سازم؟

 

 

 

 

چکیده

همه مدیران و معلمان دوست دارند که مدرسه ای منظم، مرتب، آرام و همراه با ادب و احترام داشته باشند، اما، متأسفانه به علت نداشتن نگرش ها و بکار نگرفتن روش های مناسب، آن گونه که با دی موفق نیستند. دل لی اصلی آن ا نی است که نگرش آن ها، شا ی دی ک نگرش یتیترب و مبتن رب ی رفتار شناسی نبوده و بدون درک علت میخواهند ظاهر رفتار افراد را اصلاح کنند. نگرش قد می ی مبصر مĤبانه و انضباط مدار که از دانش آموزان می خواست موی سر و ناخن ها خود را کوتاه کنند، در یک صف راه بروند و با روش های متحدالشکلی و بدون چون و چرا عمل کنند، در آموزش و پرورش فعلی جهان کاربرد موفقیت زیآم ی ندارند. اکنون مجموعه ی درک و اطلاعات دانش آموزان با مجموعه ی درک و اطلاعات دانش آموزان پنجاه سال قبل قابل مقای ین سه ست و ما به
عنوان مد ای ری معلم نمی نیا میتوان واقعیت را نادی .میریبگ ده آموزش و پرورش جد دی صحنه ا یاز ی ادگ ری یها ی متقابل از همه رسانه ها، افراد و تأثیرات فرهنگی همه جوامع
است. خ یلی از دانش آموزان از کوچک تر نی عیوقا جهان و محیط قبل از معلمان و مدیران خود آگاه می شوند و انتظارات خاصی از آن ها دارند. در چن نی طیشرا رییتغ ،ی و اصلاح رفتار تابع درک ع قیم علل رفتار است. به هم ی برقراری انضباط و اصلاح رفتار با دی معلمان و مدیران اصول رفتار شناسی و برقراری انضباط را درک و نگرش های درست و عالمانه ای نسبت به آن داشته باشند تا در کارهای پرورشی خود موفق باشند…

 

مقدمه

دشواری کنترل دانش آموزان با توجه به ویژگی های سنی آنها روز به روز رو به افزایش است. بس یاری از معلمان و یمد ران از برخورد با مسائل انضباطی دانشآموزان احساس ناتوان یم ی کنند و به طور معمول ممکن است برخورد یها نامناسبی نیبا ا رفتار ها داشته باشند. در زمی یب ی نه انضباطی دانشآموزان،معلمان با دی پاسخگوی سوالاتی از قب نیا لی سوالات باشند. – ۱بیانضباط یچ ی ست و چگونه می توان انضباط را آموخت؟ – ۲چگونه می توان از
بروز رفتار های نا مناسب دانشآموزان که نظم و انضباط کلاس را مختل میکنند جلوگ ری ی کرد؟ – ۳علل بی انضباط دا ی نشآموزان کدامند؟ – ۴چگونه میتوان نیا رفتارهارا کاهش داد ای از ب نی برد ؟
نظم و انضباط تعار فی متعددی یا دارد. عده کنترل رفتار فراگیرندگان و تسلط بر عوامل رفتاری آنان را انضباطیم نامند, برخی معتقدند؛ نظم و انظباط شامل هر نوع سازماندهی در محیط مدرسه و کلاس است، به نحوی که سبب افزایش یادگ ری ی شود.»انضباط عبارت است از :اعمال قواعد و مقرراتی یکه ادگ ری ی را تسه یم لی کند و اخلال در کلاس را به حداقل کاهش می دهد«. »انضباط بدان دسته از اعمال معلم اطلاق میشود که مانع سر….

 

اقدام پژوهی چگونه توانستم فرهنگ داشتن نظم و رعایت انضباط را در آموزشگاهم نهادینه سازم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم فرهنگ داشتن نظم و رعایت انضباط را در آموزشگاهم نهادینه سازم؟

 

 

فرمت فایل pdf

قیمت :    ۳۰۰۰ تومن

نکات مهم قبل خرید :

۱- نحوه دریافت به صورت دانلودی هست و شما بعد از پرداخت اینترنتی بلافاصله (اتوماتیک) فایل را می توانید دریافت کنید.
۲- در صورت مشکل با پشتیبانی سایت در تماس باشید.
۳- اعتبار ما در گرو کیفیت خدمات ، تکریم مشتری و رضایت شما است.

 موضوعات :
برچسب‌ها :
ads ads ads ads ads ads ads ads

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.