no-img
سایت همیار معلم

بایگانی دانلود ها | سایت همیار معلم


سایت همیار معلم
اطلاعیه های سایت

ads ads ads ads ads ads ads ads

مطالب

دانلود پاورپوینت احساس وادراک حس شنوایی
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت احساس وادراک حس شنوایی


دانلود پاورپوینت احساس وادراک حس شنوایی دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات وطراحی بسیار زیبا همراه اسلایدهای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۸ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 7    نویسنده : samiraaa
دانلود پاورپوینت اوتیسم
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت اوتیسم


دانلود پاورپوینت اوتیسم دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات وطراحی بسیار زیبا همراه اسلایدهای متنوع جهت استفاده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۸ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 7    نویسنده : samiraaa
دانلود پاورپوینت MMPI و تشخیص اختلال شخصیت
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت MMPI و تشخیص اختلال شخصیت


دانلود پاورپوینت MMPI و تشخیص اختلال شخصیت دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات وطراحی بسیار زیبا همراه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۸ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 8    نویسنده : samiraaa
دانلود پاورپوینت واقعیت درمانی
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت واقعیت درمانی


دانلود پاورپوینت واقعیت درمانی دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات وطراحی بسیار زیبا همراه اسلایدهای متنوع جهت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 4    نویسنده : samiraaa
دانلود پاورپوینت عادت ها و تغییر
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت عادت ها و تغییر


دانلود پاورپوینت عادت ها و تغییر دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات وطراحی بسیار زیبا همراه اسلایدهای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 3    نویسنده : samiraaa
دانلود پاورپوینت تیپهای شخصیتی نه گانه یا انیاگرام وتئوری انتخاب
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت تیپهای شخصیتی نه گانه یا انیاگرام وتئوری انتخاب


دانلود پاورپوینت تیپهای شخصیتی نه گانه یا انیاگرام وتئوری انتخاب دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات وطراحی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 3    نویسنده : samiraaa
دانلود پاورپوینت راهنمای عملی مراجعین وسواسی
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت راهنمای عملی مراجعین وسواسی


دانلود پاورپوینت راهنمای عملی مراجعین وسواسی دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات وطراحی بسیار زیبا همراه اسلایدهای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 5    نویسنده : samiraaa
دانلود پاورپوینت اختلال نافرمانی-مقابله جو
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت اختلال نافرمانی-مقابله جو


دانلود پاورپوینت اختلال نافرمانی-مقابله جو دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات وطراحی بسیار زیبا همراه اسلایدهای متنوع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 3    نویسنده : samiraaa
دانلود پاورپوینت نظریه کارن هورنای
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت نظریه کارن هورنای


دانلود پاورپوینت نظریه کارن هورنای دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات وطراحی بسیار زیبا همراه اسلایدهای متنوع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 3    نویسنده : samiraaa
دانلود پاورپوینت مسمومیت های ناشی از مواد اعتیاد آور و روانگردان
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت مسمومیت های ناشی از مواد اعتیاد آور و روانگردان


دانلود پاورپوینت مسمومیت های ناشی از مواد اعتیاد آور و روانگردان دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 3    نویسنده : samiraaa
دانلود پاورپوینت مهارت نه گفتن
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت مهارت نه گفتن


دانلود پاورپوینت مهارت نه گفتن دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات وطراحی بسیار زیبا همراه اسلایدهای متنوع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 3    نویسنده : samiraaa
دانلود پاورپوینت صفر تا صد پروژه هدایت تحصیلی
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت صفر تا صد پروژه هدایت تحصیلی


دانلود پاورپوینت صفر تا صد پروژه هدایت تحصیلی دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات وطراحی بسیار زیبا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 6    نویسنده : samiraaa
دانلود پاورپوینت سیمای اعتیاد و خانواده
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت سیمای اعتیاد و خانواده


دانلود پاورپوینت سیمای اعتیاد و خانواده دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات وطراحی بسیار زیبا همراه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 3    نویسنده : samiraaa
دانلود پاورپوینت کارگاه طرحواره درمانی (حل افکاراضطرابی)
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت کارگاه طرحواره درمانی (حل افکاراضطرابی)


دانلود پاورپوینت کارگاه طرحواره درمانی (حل افکاراضطرابی) دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات وطراحی بسیار زیبا همراه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 4    نویسنده : samiraaa
دانلود پاورپوینت خانواده درمانی ساختاری مینوچین
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت خانواده درمانی ساختاری مینوچین


دانلود پاورپوینت خانواده درمانی ساختاری مینوچین دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات وطراحی بسیار زیبا همراه اسلایدهای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 3    نویسنده : samiraaa
دانلود پاورپوینت درمان شناختی رفتاری با زوجین
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درمان شناختی رفتاری با زوجین


دانلود پاورپوینت درمان شناختی رفتاری با زوجین دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات وطراحی بسیار زیبا همراه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 4    نویسنده : samiraaa
دانلود پاورپوینت احساس و ادراک  حس بینایی
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت احساس و ادراک حس بینایی


دانلود پاورپوینت احساس و ادراک حس بینایی دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات وطراحی بسیار زیبا همراه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 4    نویسنده : samiraaa
دانلود پاورپوینت حمایت های روانی – اجتماعی
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت حمایت های روانی – اجتماعی


دانلود پاورپوینت حمایت های روانی – اجتماعی دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات وطراحی بسیار زیبا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 2    نویسنده : samiraaa
دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب سلامت جنسی۱
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب سلامت جنسی۱


دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب سلامت جنسی۱ دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات وطراحی بسیار زیبا همراه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 3    نویسنده : samiraaa
دانلود پاورپوینت درمان شناختی- رفتاری افسردگی
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درمان شناختی- رفتاری افسردگی


دانلود پاورپوینت درمان شناختی- رفتاری افسردگی دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات وطراحی بسیار زیبا همراه اسلایدهای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 3    نویسنده : samiraaa
دانلود پاورپوینت اختلالات یادگیری
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت اختلالات یادگیری


دانلود پاورپوینت اختلالات یادگیری دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات وطراحی بسیار زیبا همراه اسلایدهای متنوع جهت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 6    نویسنده : samiraaa
دانلود پاورپوینت کرونا ویروس جدید
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت کرونا ویروس جدید


دانلود پاورپوینت کرونا ویروس جدید دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات وطراحی بسیار زیبا همراه اسلایدهای متنوع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 4    نویسنده : samiraaa
دانلود پاورپوینت اختلال سلوک
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت اختلال سلوک


دانلود پاورپوینت اختلال سلوک دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات وطراحی بسیار زیبا همراه اسلایدهای متنوع جهت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 7    نویسنده : samiraaa
دانلود پاورپوینت اختلال کمبود توجه بیش فعالی
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت اختلال کمبود توجه بیش فعالی


دانلود پاورپوینت اختلال کمبود توجه بیش فعالی دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات وطراحی بسیار زیبا همراه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 3    نویسنده : samiraaa
دانلود پاورپوینت اختلال اسکیزوفرنی
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت اختلال اسکیزوفرنی


دانلود پاورپوینت اختلال اسکیزوفرنی دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات وطراحی بسیار زیبا همراه اسلایدهای متنوع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 7    نویسنده : samiraaa
دانلود پاورپوینت احساس وادراک حس شنوایی
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت احساس وادراک حس شنوایی


دانلود پاورپوینت احساس وادراک حس شنوایی دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات وطراحی بسیار زیبا همراه اسلایدهای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 3    نویسنده : samiraaa
دانلود پاورپوینت نظریه واقعیت درمانی ویلیام گلسر
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت نظریه واقعیت درمانی ویلیام گلسر


دانلود پاورپوینت نظریه واقعیت درمانی ویلیام گلسر دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات وطراحی بسیار زیبا همراه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 3    نویسنده : samiraaa
دانلود پاورپوینت روانشناسی گشتالت
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت روانشناسی گشتالت


دانلود پاورپوینت روانشناسی گشتالت دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات وطراحی بسیار زیبا همراه اسلایدهای متنوع جهت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 4    نویسنده : samiraaa
دانلود پاورپوینت مهارتهای چهارگانه اوزارتی
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت مهارتهای چهارگانه اوزارتی


دانلود پاورپوینت مهارتهای چهارگانه اوزارتی دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات وطراحی بسیار زیبا همراه اسلایدهای متنوع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 418    نویسنده : samiraaa
دانلود پاورپوینت آشنایى با SPSS
۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت آشنایى با SPSS


دانلود پاورپوینت آشنایى با SPSS دانلود پاورپوینت   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش بصورت اسلایدهای متنوع تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. (مناسب برای اساتید ، معلمان , دانش آموزان و دانشجویان ) پاورپوینت آموزشی مطابق با کتاب درسی و آخرین تغییرات وطراحی بسیار زیبا همراه اسلایدهای متنوع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / بهمن / ۱۳۹۹    بازدید : 334    نویسنده : samiraaa