no-img
سایت همیار معلم

بایگانی‌های پایه 9 نهم متوسطه اول | سایت همیار معلم


سایت همیار معلم
اطلاعیه های سایت

ads ads ads ads ads ads ads ads
ارسال سريع پيام در تلگرام

مطالب

آرشیو بایگانی‌های پایه 9 نهم متوسطه اول | سایت همیار معلم
طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرنهم : رنگ
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرنهم : رنگ


طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرنهم : رنگ طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / آذر / 1399    بازدید : 132    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرنهم : نگاشتار وتبلیغات گرافیک
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرنهم : نگاشتار وتبلیغات گرافیک


طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرنهم : نگاشتار وتبلیغات گرافیک طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / آذر / 1399    بازدید : 190    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرنهم  : ملودی یا لحن
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرنهم : ملودی یا لحن


طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرنهم : ملودی یا لحن طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / آذر / 1399    بازدید : 117    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرنهم فصل دوم : عکسهای ترکیبی
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرنهم فصل دوم : عکسهای ترکیبی


طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرنهم فصل دوم : عکسهای ترکیبی طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / آذر / 1399    بازدید : 122    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرنهم فصل آخر :  کارگردانی و انتخاب نمایشنامه
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرنهم فصل آخر : کارگردانی و انتخاب نمایشنامه


طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرنهم فصل آخر : کارگردانی و انتخاب نمایشنامه طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / آذر / 1399    بازدید : 92    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرنهم  بخش سوم درس اول : چهارلنگه
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرنهم بخش سوم درس اول : چهارلنگه


طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرنهم بخش سوم درس اول : چهارلنگه طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / آذر / 1399    بازدید : 111    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرنهم  : سوزن دوزی های سنتی )تفرش دوزی( – درویش دوزی
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرنهم : سوزن دوزی های سنتی )تفرش دوزی( – درویش دوزی


طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرنهم : سوزن دوزی های سنتی )تفرش دوزی( - درویش دوزی طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / آذر / 1399    بازدید : 118    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرنهم درس اول : اهمیت و کاربرد طراحی در زندگی
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرنهم درس اول : اهمیت و کاربرد طراحی در زندگی


طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرنهم درس اول : اهمیت و کاربرد طراحی در زندگی طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / آذر / 1399    بازدید : 182    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرنهم فصل ۴ : جلد سازی سنتی
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرنهم فصل ۴ : جلد سازی سنتی


طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرنهم فصل ۴ : جلد سازی سنتی طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / آذر / 1399    بازدید : 135    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی کار و فن آوری نهم درس پودمان صنایع دستی
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی کار و فن آوری نهم درس پودمان صنایع دستی


طرح درس روزانه ملی کار و فن آوری نهم درس پودمان صنایع دستی  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / آذر / 1399    بازدید : 123    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی کار و فن آوری نهم درس پایش رشد و تکامل کودک
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی کار و فن آوری نهم درس پایش رشد و تکامل کودک


طرح درس روزانه ملی کار و فن آوری نهم درس پایش رشد و تکامل کودک  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / آذر / 1399    بازدید : 126    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی کار و فن آوری نهم درس ترسیم با رایانه
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی کار و فن آوری نهم درس ترسیم با رایانه


طرح درس روزانه ملی کار و فن آوری نهم درس ترسیم با رایانه  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / آذر / 1399    بازدید : 119    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی کار و فن آوری نهم درس ساز وکارهای حرکتی
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی کار و فن آوری نهم درس ساز وکارهای حرکتی


طرح درس روزانه ملی کار و فن آوری نهم درس ساز وکارهای حرکتی  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / آذر / 1399    بازدید : 109    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی نگارش نهم درس ۷: نگرش مثبت نسبت به مطالعه و خواندن کتاب
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی نگارش نهم درس ۷: نگرش مثبت نسبت به مطالعه و خواندن کتاب


طرح درس روزانه ملی نگارش نهم درس ۷: نگرش مثبت نسبت به مطالعه و خواندن کتاب طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / آذر / 1399    بازدید : 133    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی نگارش نهم درس ۶: قالبی برای نوشتن برگزینیم
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی نگارش نهم درس ۶: قالبی برای نوشتن برگزینیم


طرح درس روزانه ملی نگارش نهم درس ۶: قالبی برای نوشتن برگزینیم طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / آذر / 1399    بازدید : 130    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی نگارش نهم درس ۸ : شیوه عملی ویرایش کردن با ارائه یک متن ویرایش شده
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی نگارش نهم درس ۸ : شیوه عملی ویرایش کردن با ارائه یک متن ویرایش شده


طرح درس روزانه ملی نگارش نهم درس ۸ : شیوه عملی ویرایش کردن با ارائه یک متن ویرایش شده طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / آذر / 1399    بازدید : 118    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی نگارش نهم درس ۱: متن برجسته( درخت) برای نشان دادن نقشه ذهنی نوشتن
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی نگارش نهم درس ۱: متن برجسته( درخت) برای نشان دادن نقشه ذهنی نوشتن


طرح درس روزانه ملی نگارش نهم درس ۱: متن برجسته( درخت) برای نشان دادن نقشه ذهنی نوشتن طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / آذر / 1399    بازدید : 116    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی نگارش نهم درس ۲ : واژه ها را بشناسیم، گزینش کنیم و به کار بگیریم
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی نگارش نهم درس ۲ : واژه ها را بشناسیم، گزینش کنیم و به کار بگیریم


طرح درس روزانه ملی نگارش نهم درس ۲ : واژه ها را بشناسیم، گزینش کنیم و به کار بگیریم طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / آذر / 1399    بازدید : 124    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی نگارش نهم درس ۵ : نوشته را خوش، آغاز کنیم؛ زیبا به پایان ببریم و نیکو نام گذاری کنیم.
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی نگارش نهم درس ۵ : نوشته را خوش، آغاز کنیم؛ زیبا به پایان ببریم و نیکو نام گذاری کنیم.


طرح درس روزانه ملی نگارش نهم درس ۵ : نوشته را خوش، آغاز کنیم؛ زیبا به پایان ببریم و نیکو نام گذاری کنیم. طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / آذر / 1399    بازدید : 135    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی نگارش نهم درس ۳ :نوع ِ زبان نوشته را انتخاب کنیم
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی نگارش نهم درس ۳ :نوع ِ زبان نوشته را انتخاب کنیم


طرح درس روزانه ملی نگارش نهم درس ۳ :نوع ِ زبان نوشته را انتخاب کنیم طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / آذر / 1399    بازدید : 109    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی نگارش نهم درس ۴ : فضا و رنگ نوشته را تغییر دهیم
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی نگارش نهم درس ۴ : فضا و رنگ نوشته را تغییر دهیم


طرح درس روزانه ملی نگارش نهم درس ۴ : فضا و رنگ نوشته را تغییر دهیم طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / آذر / 1399    بازدید : 116    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی علوم تجربی هشتم فصل ۶ درس تنظیم هورمونی
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی علوم تجربی هشتم فصل ۶ درس تنظیم هورمونی


طرح درس روزانه ملی علوم تجربی هشتم فصل ۶ درس تنظیم هورمونی  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / آذر / 1399    بازدید : 176    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی علوم نهم فصل ۷ درس آثاری از گذشته زمین
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی علوم نهم فصل ۷ درس آثاری از گذشته زمین


طرح درس روزانه ملی علوم نهم فصل ۷ درس آثاری از گذشته زمین  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / آذر / 1399    بازدید : 150    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی علوم تجربی پایه نهم فصل ۶ درس زمین ساخت ورقه ای
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی علوم تجربی پایه نهم فصل ۶ درس زمین ساخت ورقه ای


طرح درس روزانه ملی علوم تجربی پایه نهم فصل ۶ درس زمین ساخت ورقه ای  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / آذر / 1399    بازدید : 146    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی علوم تجربی نهم فصل ۱۲ درس دنیای گیاهان
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی علوم تجربی نهم فصل ۱۲ درس دنیای گیاهان


طرح درس روزانه ملی علوم تجربی نهم فصل ۱۲ درس دنیای گیاهان  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / آذر / 1399    بازدید : 148    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی علوم تجربی نهم فصل ۹ درس ماشین ها
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی علوم تجربی نهم فصل ۹ درس ماشین ها


طرح درس روزانه ملی علوم تجربی نهم فصل ۹ درس ماشین ها  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / آذر / 1399    بازدید : 121    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی علوم تجربی نهم فصل ۱۳ درس جانوران بی مهره
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی علوم تجربی نهم فصل ۱۳ درس جانوران بی مهره


طرح درس روزانه ملی علوم تجربی نهم فصل ۱۳ درس جانوران بی مهره  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / آذر / 1399    بازدید : 125    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی علوم تجربی نهم فصل ۱۱ درس گوناگونی جانداران
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی علوم تجربی نهم فصل ۱۱ درس گوناگونی جانداران


طرح درس روزانه ملی علوم تجربی نهم فصل ۱۱ درس گوناگونی جانداران  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / آذر / 1399    بازدید : 175    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی علوم نهم فصل ۴ درس حرکت چیست
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی علوم نهم فصل ۴ درس حرکت چیست


طرح درس روزانه ملی علوم نهم فصل ۴ درس حرکت چیست  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / آذر / 1399    بازدید : 131    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی علوم تجربی پایه نهم فصل ۲ درس رفتار اتم ها با همدیگر
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی علوم تجربی پایه نهم فصل ۲ درس رفتار اتم ها با همدیگر


طرح درس روزانه ملی علوم تجربی پایه نهم فصل ۲ درس رفتار اتم ها با همدیگر  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / آذر / 1399    بازدید : 163    نویسنده : پریسا