no-img
سایت همیار معلم

بایگانی‌های طرح درس ملی | سایت همیار معلم


سایت همیار معلم
اطلاعیه های سایت

ads ads ads ads ads ads ads ads
ارسال سريع پيام در تلگرام

مطالب

آرشیو بایگانی‌های طرح درس ملی | سایت همیار معلم
طرح درس روزانه ملی فارسی سوم – اگر جنگل نباشد
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فارسی سوم – اگر جنگل نباشد


طرح درس روزانه ملی فارسی سوم - اگر جنگل نباشد طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / اسفند / 1399    بازدید : 331    نویسنده : admin
طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۵ : آشنایی با ( زندگی بر اساس اندیشه)
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۵ : آشنایی با ( زندگی بر اساس اندیشه)


طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۵ : آشنایی با ( زندگی بر اساس اندیشه) طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 295    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۱۱ : آشنایی با (انسان موجود اخلاق گرا)
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۱۱ : آشنایی با (انسان موجود اخلاق گرا)


طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۱۱ : آشنایی با (انسان موجود اخلاق گرا) طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 196    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۴ : آشنایی با ( آغاز تاریخی فلسفه)
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۴ : آشنایی با ( آغاز تاریخی فلسفه)


طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۴ : آشنایی با ( آغاز تاریخی فلسفه) طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 142    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه ۲- ۴متوسطه دوم : کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه مثلثها
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه ۲- ۴متوسطه دوم : کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه مثلثها


طرح درس روزانه ملی هندسه ۲- ۴متوسطه دوم : کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه مثلثها طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 193    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه ۴- ۲متوسطه دوم :آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه ۴- ۲متوسطه دوم :آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها


طرح درس روزانه ملی هندسه ۴- ۲متوسطه دوم :آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 130    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۱ : چیستی فلسفه
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۱ : چیستی فلسفه


طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۱ : چیستی فلسفه طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 117    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۱۰ : آشنایی با ( چیستی انسان۲)
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۱۰ : آشنایی با ( چیستی انسان۲)


طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۱۰ : آشنایی با ( چیستی انسان۲) طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 128    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه ۱-۲ متوسطه دوم : استدلال
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه ۱-۲ متوسطه دوم : استدلال


طرح درس روزانه ملی هندسه ۱-۲ متوسطه دوم : استدلال طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 138    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۸ : آشنایی با ( نگاهی به تاریخچه معرفت)
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۸ : آشنایی با ( نگاهی به تاریخچه معرفت)


طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۸ : آشنایی با ( نگاهی به تاریخچه معرفت) طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 114    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۳ : « فلسفه و زندگی»
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۳ : « فلسفه و زندگی»


طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۳ : « فلسفه و زندگی» طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 143    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۶ : آشنایی با ( امکان شناخت)
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۶ : آشنایی با ( امکان شناخت)


طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۶ : آشنایی با ( امکان شناخت) طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 130    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه ۳-۲ متوسطه دوم : ترسیم های هندسی و استدلال
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه ۳-۲ متوسطه دوم : ترسیم های هندسی و استدلال


طرح درس روزانه ملی هندسه ۳-۲ متوسطه دوم : ترسیم های هندسی و استدلال طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 120    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۷ : « ابزارهای شناخت»
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۷ : « ابزارهای شناخت»


طرح درس روزانه ملی فلسفه یازدهم درس ۷ : « ابزارهای شناخت» طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 156    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه۴-۱ متوسطه دوم :آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه۴-۱ متوسطه دوم :آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها


طرح درس روزانه ملی هندسه۴-۱ متوسطه دوم :آموزش قضیه تالس و تشابه مثلثها طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 112    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه۱-۱ متوسطه دوم : ترسیم های هندسی و استدلال
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه۱-۱ متوسطه دوم : ترسیم های هندسی و استدلال


طرح درس روزانه ملی هندسه۱-۱ متوسطه دوم : ترسیم های هندسی و استدلال طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 854    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی هندسه ۲-۳متوسطه دوم : تشابه مثلثها
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی هندسه ۲-۳متوسطه دوم : تشابه مثلثها


طرح درس روزانه ملی هندسه۲-۳ متوسطه دوم : تشابه مثلثها طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 112    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهار عصبانیت
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهار عصبانیت


طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهار عصبانیت طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 116    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : نقاشی شاهزاده
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : نقاشی شاهزاده


طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : نقاشی شاهزاده طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 887    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : آداب و معاشرت و گفت گو
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : آداب و معاشرت و گفت گو


طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : آداب و معاشرت و گفت گو طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 110    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم : مهارتهای ارتباطی و آداب و معاشرت
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم : مهارتهای ارتباطی و آداب و معاشرت


طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم : مهارتهای ارتباطی و آداب و معاشرت طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 116    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهار نفس چیست؟
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهار نفس چیست؟


طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهار نفس چیست؟ طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 136    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهارت بهبود خود پنداره و افزایش اعتماد به نفس
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهارت بهبود خود پنداره و افزایش اعتماد به نفس


طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهارت بهبود خود پنداره و افزایش اعتماد به نفس طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 106    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : رسانه ها و تأثیرات آنها بر زندگی ما
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : رسانه ها و تأثیرات آنها بر زندگی ما


طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : رسانه ها و تأثیرات آنها بر زندگی ما طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 97    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : عادتها
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : عادتها


طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : عادتها طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید طرح درس روزانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 91    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهار فشار روانی
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهار فشار روانی


طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهار فشار روانی طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 126    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهار افسردگی
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهار افسردگی


طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : مهار افسردگی طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 92    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم: کنترل خشم
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم: کنترل خشم


طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم: کنترل خشم طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید طرح درس روزانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 122    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم : خودآگاهی
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم : خودآگاهی


طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم: خودآگاهی طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 123    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : رفتار پرخطر چیست؟
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : رفتار پرخطر چیست؟


طرح درس روزانه ملی تفکرهشتم : رفتار پرخطر چیست؟ طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 144    نویسنده : samiraaa