no-img
سایت همیار معلم

بایگانی‌های پایه 7 هفتم متوسطه اول | سایت همیار معلم


سایت همیار معلم
اطلاعیه های سایت

ads ads ads ads ads ads ads ads
ارسال سريع پيام در تلگرام

مطالب

آرشیو بایگانی‌های پایه 7 هفتم متوسطه اول | سایت همیار معلم
طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم : مهارتهای ارتباطی و آداب و معاشرت
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم : مهارتهای ارتباطی و آداب و معاشرت


طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم : مهارتهای ارتباطی و آداب و معاشرت طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 116    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم: کنترل خشم
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم: کنترل خشم


طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم: کنترل خشم طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید طرح درس روزانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 122    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم : خودآگاهی
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم : خودآگاهی


طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم: خودآگاهی طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 123    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم : مطالعه و یادگیری
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم : مطالعه و یادگیری


طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم : مطالعه و یادگیری طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 118    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم : تاب آوری و تحمل سختی
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم : تاب آوری و تحمل سختی


طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم : تاب آوری و تحمل سختی طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 71    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم : اضطراب چیست؟
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم : اضطراب چیست؟


طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم : اضطراب چیست؟ طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 79    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم : بزرگ مردان کوچک
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم : بزرگ مردان کوچک


طرح درس روزانه ملی تفکرهفتم : بزرگ مردان کوچک طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 74    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی تفکر هفتم : حکایت راستی
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی تفکر هفتم : حکایت راستی


طرح درس روزانه ملی تفکر هفتم : حکایت راستی طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / دی / 1399    بازدید : 97    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرهفتم بخش ۳ فصل ۳ درس اول:  آشنایی با سفالگری
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرهفتم بخش ۳ فصل ۳ درس اول: آشنایی با سفالگری


طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرهفتم بخش ۳ فصل ۳ درس اول: آشنایی با سفالگری طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / آذر / 1399    بازدید : 168    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرهفتم بخش۳فصل ۱: شناخت طراحی سنتی
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرهفتم بخش۳فصل ۱: شناخت طراحی سنتی


طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرهفتم بخش۳فصل ۱: شناخت طراحی سنتی طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / آذر / 1399    بازدید : 128    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرهفتم فصل سوم درس  ۴ : نور
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرهفتم فصل سوم درس ۴ : نور


طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرهفتم فصل سوم درس ۴ : نور طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / آذر / 1399    بازدید : 129    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرهفتم بخش ۱ فصل ۱ درس دوم  : الفبای تصویر در طراحی
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرهفتم بخش ۱ فصل ۱ درس دوم : الفبای تصویر در طراحی


طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرهفتم بخش ۱ فصل ۱ درس دوم : الفبای تصویر در طراحی طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / آذر / 1399    بازدید : 105    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرهفتم بخش۳ فصل ۲ درس اول  :شناخت انواع زیر اندازها
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرهفتم بخش۳ فصل ۲ درس اول :شناخت انواع زیر اندازها


طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنرهفتم بخش۳ فصل ۲ درس اول :شناخت انواع زیر اندازها طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / آذر / 1399    بازدید : 160    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنر هفتم بخش ۵ درس اول : آشنایی با گفتگوی نمایشی
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنر هفتم بخش ۵ درس اول : آشنایی با گفتگوی نمایشی


طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنر هفتم بخش ۵ درس اول : آشنایی با گفتگوی نمایشی طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / آذر / 1399    بازدید : 151    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنر هفتم بخش ۱فصل ۲درس اول : شناخت نقطه در طبیعت و کاربرد درآثار هنری
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنر هفتم بخش ۱فصل ۲درس اول : شناخت نقطه در طبیعت و کاربرد درآثار هنری


طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنر هفتم بخش ۱فصل ۲درس اول : شناخت نقطه در طبیعت و کاربرد درآثار هنری طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / آذر / 1399    بازدید : 147    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنر هفتم بخش ۲درس دوم :شناخت خط نسخ و مشق خوشنویسی
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنر هفتم بخش ۲درس دوم :شناخت خط نسخ و مشق خوشنویسی


طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنر هفتم بخش ۲درس دوم :شناخت خط نسخ و مشق خوشنویسی طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / آذر / 1399    بازدید : 117    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنر هفتم بخش ۴ درس اول : آشنایی با وزن
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنر هفتم بخش ۴ درس اول : آشنایی با وزن


طرح درس روزانه ملی فرهنگ و هنر هفتم بخش ۴ درس اول : آشنایی با وزن طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / آذر / 1399    بازدید : 195    نویسنده : samiraaa
طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۸ درس مصرف
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۸ درس مصرف


طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۸ درس مصرف  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / آذر / 1399    بازدید : 111    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۱۹ درس آریایی ها وتشکیل حکومت های قدرتمند در ایران
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۱۹ درس آریایی ها وتشکیل حکومت های قدرتمند در ایران


طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۱۹ درس آریایی ها وتشکیل حکومت های قدرتمند در ایران  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / آذر / 1399    بازدید : 110    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۱۴ درس منابع آب و خاک
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۱۴ درس منابع آب و خاک


طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۱۴ درس منابع آب و خاک  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / آذر / 1399    بازدید : 136    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۱۵ درس جاذبه های گردشگری ایران
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۱۵ درس جاذبه های گردشگری ایران


طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۱۵ درس جاذبه های گردشگری ایران  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / آذر / 1399    بازدید : 108    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هفتم فصل ۵ درس همدلی و همیاری ب دیگران درحوادث
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هفتم فصل ۵ درس همدلی و همیاری ب دیگران درحوادث


طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هفتم فصل ۵ درس همدلی و همیاری ب دیگران درحوادث  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / آذر / 1399    بازدید : 134    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل اول درس من حق دارم
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل اول درس من حق دارم


طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل اول درس من حق دارم  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / آذر / 1399    بازدید : 138    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۷ درس تولید و توضیع
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۷ درس تولید و توضیع


طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۷ درس تولید و توضیع طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / آذر / 1399    بازدید : 118    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۹درس من کجا زندگی میکنم
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۹درس من کجا زندگی میکنم


طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۹درس من کجا زندگی میکنم  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / آذر / 1399    بازدید : 108    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هفتم فصل ۲ درس من مسئول هستم
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هفتم فصل ۲ درس من مسئول هستم


طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هفتم فصل ۲ درس من مسئول هستم  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / آذر / 1399    بازدید : 117    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۱۲ درس حفاظت از زیستگاه های ایران
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۱۲ درس حفاظت از زیستگاه های ایران


طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۱۲ درس حفاظت از زیستگاه های ایران  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / آذر / 1399    بازدید : 138    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۱۷درس میراث فرهنگی و تاریخ
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۱۷درس میراث فرهنگی و تاریخ


طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۱۷درس میراث فرهنگی و تاریخ  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / آذر / 1399    بازدید : 157    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۲۲درس اوضاع اقتصادی در ایران باستان
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۲۲درس اوضاع اقتصادی در ایران باستان


طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۲۲درس اوضاع اقتصادی در ایران باستان  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / آذر / 1399    بازدید : 128    نویسنده : پریسا
طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۲۱درس اوضاع اجتماعی ایران باستان
۹,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۲۱درس اوضاع اجتماعی ایران باستان


طرح درس روزانه ملی مطالعات هفتم فصل ۲۱درس اوضاع اجتماعی ایران باستان  طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه طرح درس سالانه و طرح درس ملی می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / آذر / 1399    بازدید : 106    نویسنده : پریسا