no-img
سایت همیار معلم

دانلود مقاله کاربردی آسیب شناسی الگوي ارزشیابی توصیفی به منظور ارائه الگوي مناسب در ابتدایی


سایت همیار معلم
اطلاعیه های سایت

ads ads ads ads ads ads ads ads

ادامه مطلب

PDF
دانلود مقاله کاربردی آسیب شناسی الگوی ارزشیابی توصیفی به منظور ارائه الگوی مناسب در مقطع ابتدایی
pdf
مرداد 6, 1397
103 کیلو بایت
2800 تومن
مقاله کاربردی
آسیب شناسی الگوي ارزشیابی توصیفی
سال تحصیلی 97-96
۵,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله کاربردی آسیب شناسی الگوی ارزشیابی توصیفی به منظور ارائه الگوی مناسب در مقطع ابتدایی


مقاله کاربردی آسیب شناسی الگوی ارزشیابی توصیفی به منظور ارائه الگوی مناسب در مقطع ابتدایی

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی الگوی ارزشیابی توصیفی پیشرفت تحصیلی به منظور ارائه الگوی مناسب در دوره ابتدایی بود. روش پژوهش، روشی ترکیبی بوده که در بخش کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی و در بخش کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. جامعه آماری شامل معلمان و والدین دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان خوی بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و نیز جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان، ۱۶۰ نفر از معلمان و از جامعه والدین با روش نمونه گیری هدفمند ۱۰۰ نفر مرد و ۱۰۰ نفر زن انتخاب گردیدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه نیمه سازمان یافته و پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش نظرات معلمان و سنجش نظرات والدین بود، روایی محتوایی ابزارها بر اساس نظر متخصصان برنامه ریزی درسی تعیین و تأیید شد و ضریب پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب ۹۳/۰ و ۸۷/۰ به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های ناپارامتریک کولموگراف – اسمینوروف و آزمون میانه و در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون استفاده شد. نتایج نشان داد مشکلات مربوط به مقوله طراحی ارزشیابی توصیفی از نظر معلمان و والدین تا حدودی (در سطح متوسط) وجود دارد، مشکلات اجرا از نظر معلمان در حد زیاد و از نظر والدین تا حدودی (در سطح متوسط) وجود دارد و در نهایت مشکلات پس از اجرای ارزشیابی توصیفی از نظر معلمان در حد زیاد و از نظر والدین تا حدودی وجود دارد. بر اساس یافته های بخش کیفی الگویی به نام ارزشیابی تلفیقی ارائه شد. از یافته ها نتیجه گرفته می شود که در کل ارزشیابی توصیفی از وضعیت خوبی در اجرا برخوردار نیست و الگوی تلفیقی ارائه شده میتواند بسیاری از مشکلات اجرایی الگوی جاری ارزشیابی توصیفی را برطرف نماید.

واژه های کلیدی: ارزشیابی توصیفی، دوره ابتدایی، ارزشیابی تلفیقی.

 

دانلود مقاله کاربردی آسیب شناسی الگوی ارزشیابی توصیفی به منظور ارائه الگوی مناسب در دوره ابتدایی

دانلود مقاله کاربردی آسیب شناسی الگوی ارزشیابی توصیفی به منظور ارائه الگوی مناسب در مقطع ابتدایی

 

برای خرید این محصول می توانید از طریق زیر عمل کنید

فرمت فایل word

قیمت : ۵۰۰۰تومان

نکات مهم قبل خرید :

۱- نحوه دریافت به صورت دانلودی هست و شما بعد از پرداخت اینترنتی بلافاصله (اتوماتیک) فایل را می توانید دریافت کنید.
۲- در صورت مشکل با پشتیبانی سایت در تماس باشید.
۳- اعتبار ما در گرو کیفیت خدمات ، تکریم مشتری و رضایت شما است.

۴- فایل دانلودی بصورت ورد و قابل ویرایش و آماده چاپ می باشد

 موضوعات :
برچسب‌ها :
ads ads ads ads ads ads ads ads

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید