no-img
سایت همیار معلم

دانلود مقاله آسیب شناسی الگوي ارزشیابی توصیفی به منظور ارائه الگوي مناسب در دوره ابتدایی


سایت همیار معلم
اطلاعیه های سایت

ads ads ads ads ads ads ads ads

ادامه مطلب

DOC
دانلود مقاله آسیب شناسی الگوی ارزشیابی توصیفی به منظور ارائه الگوی مناسب در دوره ابتدایی
doc
شهریور 16, 1397
108 کیلوبایت
4000 تومن
مقالات فرهنگیان
مقاله آسیب شناسی الگوي ارزشیابی توصیفی به منظور ارائه الگوي مناسب در دوره ابتدایی
سال تحصیلی 97-96
۴,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله آسیب شناسی الگوی ارزشیابی توصیفی به منظور ارائه الگوی مناسب در دوره ابتدایی


مقاله آسیب شناسی الگوی ارزشیابی توصیفی به منظور ارائه الگوی مناسب در دوره ابتدایی

 

 

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی الگوی ارزشیابی توصیفی پیشرفت تحصیلی به منظور ارائه الگوی مناسب در دوره ابتدایی شهرستان …….بود. روش پژوهش، روشی ترکیبی بوده که در بخش کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی و در بخش کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. جامعه آماری شامل معلمان و والدین دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان ……..بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و نیز جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان، ۱۶۰ نفر از معلمان و از جامعه والدین با روش نمونه گیری هدفمند ۱۰۰ نفر مرد و ۱۰۰ نفر زن انتخاب گردیدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه نیمه سازمان یافته و پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش نظرات معلمان و سنجش نظرات والدین بود، روایی محتوایی ابزارها بر اساس نظر متخصصان برنامه ریزی درسی تعیین و تأیید شد و ضریب پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب ۹۳/۰ و ۸۷/۰ به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های ناپارامتریک کولموگراف – اسمینوروف و آزمون میانه و در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون استفاده شد. نتایج نشان داد مشکلات مربوط به مقوله طراحی ارزشیابی توصیفی از نظر معلمان و والدین تا حدودی (در سطح متوسط) وجود دارد، مشکلات اجرا از نظر معلمان در حد زیاد و از نظر والدین تا حدودی (در سطح متوسط) وجود دارد و در نهایت مشکلات پس از اجرای ارزشیابی توصیفی از نظر معلمان در حد زیاد و از نظر والدین تا حدودی وجود دارد. بر اساس یافته های بخش کیفی الگویی به نام ارزشیابی تلفیقی ارائه شد. از یافته ها نتیجه گرفته می شود که در کل ارزشیابی توصیفی از وضعیت خوبی در اجرا برخوردار نیست و الگوی تلفیقی ارائه شده میتواند بسیاری از مشکلات اجرایی الگوی جاری ارزشیابی توصیفی را برطرف نماید.

واژه های کلیدی: ارزشیابی توصیفی، دوره ابتدایی، ارزشیابی تلفیقی.

 

مقدمه

تأثیر شرایط جهانی و همچنین چالش های پیش روی نظام های آموزشی سبب شده است که بهبود کیفیت آموزش به عنوان یکی از ضرورت های اساسی نظام های آموزشی مطرح گردد. در همین راستا ارزشیابی به عنوان یکی از عناصر اساسی برنامه درسی از عوامل مؤثر در بهبود کیفیت آموزش محسوب می گردد (بیرمی پور و نصر، ۱۳۸۷: ۲۲۳).

به طور کلی هر نوع فعالیتی که برای انتقال، برانگیختن و کسب دانش، نگرش و توانش به عمل می آید، از ارزشیابی آموزشی به عنوان فرآیندی مستمر و منظم برای توصیف کردن، هدایت و اطمینان یافتن از کیفیت فعالیتهای آموزشی خود استفاده می کنند (شریفی، ۱۳۸۲: ۳۲۴).

در ایران همگام با سایر کشورها، در زمینۀ تغییر الگوهای ارزشیابی آموزشی اقداماتی صورت گرفته است. شورای عالی آموزش و پرورش در ششصد و هفتاد و نهمین جلسۀ خود در مورخه ۳۰/۸/۱۳۸۱ به معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش مأموریت داد تا نسبت به تغییر مقیاس کمی (۲۰- ۰) به مقیاس توصیفی کیفی در ارزشیابی دانش آموزان اقدام و آن را به صورت آزمایشی از سال تحصیلی ۸۲- ۱۳۸۱ در تعدادی از مدارس دوره ابتدایی که ویژگی های لازم را از نظر نیروی انسانی و امکانات دارند اجرا کنند. در راستای این تغییر طرح پیش آزمایی مقیاس توصیفی کیفی در ۲۰ کلاس پایه اول ابتدایی در ۱۰ مدرسه با کمک ۲۰ تن از معلمان شروع شد. این طرح بعد از اجرای پیش آزمایشی و همچنین برگزاری پودمان های آموزشی برای معلمان مجری طرح عملاً از مهرماه سال ۱۳۸۲ در تعداد محدودی از مدارس ابتدایی کشور اجرا شد (حسنی و احمدی، ۱۳۸۴: ۹؛ بنی اسد، ۱۳۸۴: ۲۲).

ارزشیابی توصیفی کیفی نیز مانند هر طرح و تغییر جدیدی در نظام آموزشی با مشکلات و موانع خاص خود روبرو است که این مشکلات دستیابی کامل و دقیق به اهداف این ارزشیابی را با مشکل مواجه می سازد…

 

 

دانلود مقاله آسیب شناسی الگوی ارزشیابی توصیفی به منظور ارائه الگوی مناسب در دوره ابتدایی

دانلود مقاله آسیب شناسی الگوی ارزشیابی توصیفی به منظور ارائه الگوی مناسب در دوره ابتدایی

 

 

فرمت فایل word

قیمت :    ۴۰۰۰ تومن

نکات مهم قبل خرید :

۱- نحوه دریافت به صورت دانلودی هست و شما بعد از پرداخت اینترنتی بلافاصله (اتوماتیک) فایل را می توانید دریافت کنید.
۲- در صورت مشکل با پشتیبانی سایت در تماس باشید.
۳- اعتبار ما در گرو کیفیت خدمات ، تکریم مشتری و رضایت شما است.

۴- فایل دانلودی بصورت ورد و قابل ویرایش و آماده چاپ می باشدموضوعات :
برچسب‌ها :
ads ads ads ads ads ads ads ads

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.