no-img
سایت همیار معلم

اصول فنی در طراحی سوالات امتحانی استاندارد - نکات مهم - همیار معلم www.hmoalem.ir | سایت همیار معلم


سایت همیار معلم
اطلاعیه های سایت

ads ads ads ads ads ads ads ads

ادامه مطلب

اصول فنی در طراحی سوالات امتحانی استاندارد – نکات مهم – همیار معلم www.hmoalem.ir
zip
آذر 21, 1397
۰ تومان

اصول فنی در طراحی سوالات امتحانی استاندارد – نکات مهم – همیار معلم www.hmoalem.ir


اصول فنی در طراحی سوالات امتحانی استاندارد
از آن جا که ارزشیابی و امتحانات نقش مهمی را در بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری ایفا می نمایند لذا ابزارهای متعددی در اجرای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مورد استفاده قرار می گیرد که سوال های امتحانی به عنوان مهمترین و کاربردی ترین آن ها در نظام آموزشی مورد استفاده دانش آموز و معلمان و دستندرکاران امر آموزش و پرورش قرار می گیرد .

چهل اصل فنی در طراحی سوالات امتحانی

۱- در طراحی سوالات، ابتدا اهداف آموزشی امتحان مشخص گردد .
الف ) درج اهداف و محتوا در جدول ب ) درج طبقات حیطه شناختی در جدول
ج ) مشخص نمودن انواع سوالات آزمون د ) مشخص نمودن تعداد سوالات

۲- طراحی باید بر اساس بارم بندی و بودجه بندی کتاب درسی صورت گیرد .
۳- در طراحی سوالات ویژگی های دانش آموزان از قبیل سطح سنی ، توانایی ها، استعداد ها، پایه تحصیلی و … در نظر گرفته شود .
۴- سوالات از آسان به مشکل طراحی شوند .
۵- سئوالات امتحانی باید بتواند میزان تحقق اهداف آموزشی را ارزیابی کند .
۶- صورت سوال روشن ، واضح و شیوا باشد .
۷- سوال، مختصر، ساده و سلیس نوشته شود .
۸- سوال طوری طرح و تهیه شود که به طور مستقیم به هدف مورد اندازه گیری مربوط باشد .
۹- سوالات بایستی موضوع مهمی را از محتوا مورد سنجش قرار دهد .
۱۰- زمان مناسب پاسخگویی به هر سوال با توجه به قدرت متوسط دانش آموزان محاسبه و قید شود .
۱۱- سوالات از نظر آیین نگارش و رسم الخط واضح و روشن باشد و علائم دستوری و نقطه گذاری در آن دقیقاً رعایت گردد .
۱۲- سوال و جواب از نظر علمی، آیین نگارش، زمان پاسخگویی و بارم بازبینی شود تا خطا به حد اقل برسد .
۱۳- متن سوال برای همه دانش آموزان یک مفهوم را القا کند تا همه بتوانند پاسخ مشخص و واحدی ارائه کنند .
۱۴- حتی المقدور از بکار بردن کلمات منفی در متن سوال خودداری شود و در صورت ضرورت، کلمات منفی مشخص گردند.
۱۵- در طراحی سطوح مختلف ارزشیابی (آسان ، متوسط بالا ، متوسط پایین و دشوار ) مد نظر قرار گیرد .
* سوال دشوار ، سوالی که حدود% ۲۵ دانش آموزان بتوانند به آن پاسخ بدهند .
* سوال متوسط بالا بین ۲۵ تا %۵۰ دانش اموزان و متوسط پایین ۵۰ تا% ۷۵ پاسخ صحیح بدهند .
* سوالی آسان محسوب می شود که بیش از% ۷۵ بتوانند به آن پاسخ صحیح بدهند .

۱۶- نمره هر سوال متناسب پاسخ درست آن سوال باشد .
* ارزش نمره هر سوال یا هر قسمت پاسخ سوال از ۲۵/۰ نمره کمتر نباشد .

۱۷- نمره هر سوال قابل قسمت به تعداد پاسخ های سوال باشد .
۱۸- سوالات بر اساس سطوح مختلف یادگیری طراحی و ارزش گذاری شوند .
۱۹- اگر در پاسخ به سوالی بین معلمان اختلاف نظر موجود باشد از طرح آن خودداری شود .
۲۰- سوالات از نظر علمی ، صحیح طرح شوند .

 چهل اصل فنی در طراحی سوالات امتحانی


چهل اصل فنی در طراحی سوالات امتحانی

۲۱- سوالات از روایی برخوردار باشند ، سوال درس علوم، ریاضی یا جغرافی را نسنجد .
۲۲- سوالات از پایایی لازم برخوردار باشند . درصورت تکرار آزمون نتایج نسبتاً مشابهی حاصل گردد .
۲۳- سوالات فقط از پایان دروس طرح نشودو از متن دروس کمک گرفته شود .
۲۴- سوالات مستقل از هم طرح شوند .
۲۵- در متن یک سوال پاسخ سوال دیگری دیده نشود .
۲۶- سوالات چند قسمتی باید طوری طرح شوند که اگر دانش آموز نتواند به یکی از قسمت ها پاسخ بدهد، از پاسخ دادن به بقیه قسمت ها محروم نگردد .
۲۷- در سوالاتی که پاسخ کوتاه دارند ( بلی – خیر ) با کلماتی مانند چرا ؟ و چگونه ؟ تکمیل نشود .
۲۸- به فضای کافی جهت پاسخگویی توجه شود .
۲۹- به مشخصات ظاهری سوال ( زیبایی ، تراکم سوال ها ، خط نگارش ، وضوح اعداد ، اشکال و … ) توجه شود .
۳۰- حتی الامکان سوالات ماشین یا تایپ شوند .
۳۱- به ترتیب و چینش سوالات در برگه امتحانی دقت شود .
* گروه بندی انواع سوالات
* آسان به دشوار
* به ترتیب مفاهیم عنوان شده در فصل های کتاب درسی
* به ترتیب سطوح حیطه شناختی
* به ترتیب بارم سوالات

۳۲- در طراحی از کاربرد عبارات و واژه های نامفهوم و غیر مصطلح و مبهم پرهیز شود .
۳۳- سوالات از محتوای کتاب درسی باشد و از پاورقی ها ، مقدمه ، حذفیات ، بخش های مطاله آزاد و زیرنویس عکس ها سوال طرح نشود .
۳۴- زمان پاسخ گویی به هر سوال متناسب با قدرت متوسط دانش آموزان تعیین گردد .
۳۵- در سوالات صحیح – غلط طول هر نوع سوال هم اندازه باشد .
۳۶- در سوالات جور کردنی ، پاسخ ها یک مورد بیشتر از سوالات در نظر گرفته شود .
۳۷- جای خالی سوالات کامل کردنی تا آنجا که ممکن است در قسمت پایانی سوال قرار گیرد .
۳۸- در سوال کامل کردنی بیش از دو جای خالی در نظر گرفته نشود .
۳۹- قبل از طرح سوالات به راهنمایی ها و دستورالعمل های موجود دقت شود .
۴۰- قبل از طرح سوال به جدول ارزیابی سوالات امتحانی ، سری بزنید .

 

شرکت در جشنواره  + دستور العمل طراحی سوال برتر

 

بانک سوالات همه مقاطعموضوعات :
برچسب‌ها :
ads ads ads ads ads ads ads ads

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید