no-img
سایت همیار معلم

طرح درس سالانه کتابها | سایت همیار معلم


سایت همیار معلم
اطلاعیه های سایت

ads ads ads ads ads ads ads ads

صفحه جدا

طرح درس سالانه کتابها


دانلود طرح درس سالانه
 1. طرح درس سالانه

 2. سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و آموزشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . نمونه طرح درس سالانه را توسط متخصصین و کارشناسان تهیه و تنظیم نموده است. از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس سالانه  میتوانید از لینک های موجود در سایت استفاده کنید

 3. درصورتی که امکان خرید اینترنتی برایتان مسیر نیست  یا فایل مد نظرتون در بین طرح درس های سالانه موجود نبود برای ثبت سفارش و تهیه فایل طرح درس سالانه متناسب با کتاب درسی خودتون میتونید به آیدی تلگرامی زیر پیام بدین ۰۹۹۱۰۹۲۴۳۱۵

 4. T.me/Hamyar_moalem

 5. لامزبه ذکر هست هر مشکلی در حین خرید داشتید میتونید از طریق تلگرام یا واتس آپ پیام ارسال کنید

 6. برای تهیه هر کدام بر روی لینک های بالا کلیک کنید

 7. طرح درس سالانه پیش دبستانی کلیه دروس

 8. دانلود طرح درس سالانه پیش دبستانی


 9. طرح درس سالانه پایه اول ابتدایی

 10. دانلود طرح درس سالانه  علوم تجربی اول ابتدایی

 11. دانلود  طرح درس سالانه فارسی اول ابتدایی

 12. دانلود  طرح درس سالانه ریاضی اول ابتدایی

 13. دانلود  طرح درس سالانه قران  اول ابتدایی

 14. دانلود  طرح درس سالانه تربیت بدنی اول ابتدایی


 15. طرح درس سالانه پایه دوم ابتدایی

 16. دانلود طرح درس سالانه  علوم تجربی دوم ابتدایی

 17. دانلود  طرح درس سالانه فارسی دوم ابتدایی

 18. دانلود  طرح درس سالانه ریاضی دوم ابتدایی

 19. دانلود  طرح درس سالانه هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

 20. دانلود  طرح درس سالانه قران  دوم ابتدایی

 21. دانلود  طرح درس سالانه تربیت بدنی دوم ابتدایی


 22. طرح درس سالانه پایه سوم ابتدایی

 23. دانلود طرح درس سالانه  علوم تجربی سوم ابتدایی

 24. دانلود  طرح درس سالانه فارسی سوم ابتدایی

 25. دانلود  طرح درس سالانه ریاضی سوم ابتدایی

 26. دانلود  طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

 27. دانلود  طرح درس سالانه هدیه های آسمانی سوم ابتدایی

 28. دانلود  طرح درس سالانه قران  سوم ابتدایی

 29. دانلود  طرح درس سالانه تربیت بدنی سوم ابتدایی

 30. خرید کل طرح درس های سالانه سوم ابتدایی


 31. طرح درس سالانه پایه چهارم ابتدایی

 32. دانلود طرح درس سالانه  علوم تجربی چهارم  ابتدایی

 33. دانلود  طرح درس سالانه فارسی چهارم ابتدایی

 34. دانلود  طرح درس سالانه ریاضی چهارم ابتدایی

 35. دانلود  طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

 36. دانلود  طرح درس سالانه هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی

 37. دانلود  طرح درس سالانه قران  چهارم ابتدایی

 38. دانلود  طرح درس سالانه تربیت بدنی چهارم ابتدایی

 39. دانلود  طرح درس سالانه هنر چهارم ابتدایی


 40. طرح درس سالانه پایه پنجم ابتدایی

 41. دانلود طرح درس سالانه  علوم تجربی پنجم ابتدایی

 42. دانلود  طرح درس سالانه فارسی پنجم ابتدایی

 43. دانلود  طرح درس سالانه ریاضی پنجم ابتدایی

 44. دانلود  طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

 45. دانلود  طرح درس سالانه هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی

 46. دانلود  طرح درس سالانه قران  پنجم ابتدایی

 47. دانلود  طرح درس سالانه تربیت بدنی پنجم ابتدایی


 48. طرح درس سالانه پایه ششم ابتدایی

 49. دانلود طرح درس سالانه  علوم تجربی ششم ابتدایی

 50. دانلود  طرح درس سالانه فارسی ششم ابتدایی

 51. دانلود  طرح درس سالانه ریاضی ششم ابتدایی

 52. دانلود  طرح درس سالانه هدیه های آسمانی ششم ابتدایی

 53. دانلود  طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

 54. دانلود  طرح درس سالانه قران  ششم ابتدایی

 55. دانلود  طرح درس سالانه تربیت بدنی ششم ابتدایی


 56. طرح درس سالانه پایه هفتم

 57. دانلود طرح درس سالانه  علوم تجربی هفتم

 58. دانلود طرح درس سالانه عربی هفتم 

 59. دانلود  طرح درس سالانه فارسی هفتم

 60. دانلود  طرح درس سالانه ریاضی هفتم

 61. دانلود  طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی هفتم

 62. دانلود  طرح درس سالانه هدیه های آسمانی هفتم

 63. دانلود  طرح درس سالانه قران هفتم

 64. دانلود  طرح درس سالانه کار و فناوری هفتم

 65. دانلود  طرح درس سالانه تفکر  و سبک زندگی  هفتم

 66. دانلود  طرح درس سالانه تربیت بدنی هفتم


 67. طرح درس سالانه پایه  هشتم

 68. دانلود طرح درس سالانه  علوم تجربی هشتم

 69. دانلود طرح درس سالانه عربی هشتم

 70. دانلود  طرح درس سالانه فارسی هشتم
 71. دانلود  طرح درس سالانه ریاضی هشتم

 72. دانلود  طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی هشتم

 73. دانلود  طرح درس سالانه هدیه های آسمانی هشتم

 74. دانلود  طرح درس سالانه قران هشتم

 75. دانلود  طرح درس سالانه کار و فناوری هشتم

 76. دانلود  طرح درس سالانه تفکر  و سبک زندگی هشتم

 77. دانلود  طرح درس سالانه تربیت بدنی هشتم

 78. طرح درس سالانه پایه  نهم

 79. دانلود طرح درس سالانه  علوم تجربی نهم

 80. دانلود طرح درس سالانه عربی نهم

 81. دانلود  طرح درس سالانه فارسی نهم
 82. دانلود طرح درس سالانه زبان نهم 

 83. دانلود  طرح درس سالانه ریاضی نهم

 84. دانلود  طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی نهم

 85. دانلود  طرح درس سالانه هدیه های آسمانی نهم

 86. دانلود  طرح درس سالانه قران نهم

 87. دانلود  طرح درس سالانه کار و فناوری نهم

 88. دانلود  طرح درس سالانه تربیت بدنی نهم

 89. طرح درس سالانه پایه دهم انسانی

 90. دانلود طرح درس سالانه  اقتصاد دهم انسانی

 91. دانلود طرح درس سالانه منطق دهم انسانی

 92. دانلود  طرح درس سالانه ادبیات فارسی دهم انسانی۹۹-۹۸

 93. دانلود طرح درس سالانه ملی زبان دهم

 94. دانلود طرح درس سالانه نگارش دهم 

 95. دانلود  طرح درس سالانه ریاضی دهم انسانی

 96. دانلود  طرح درس سالانه جغرافیا دهم انسانی

 97. دانلود  طرح درس سالانه تاریخ دهم انسانی

 98. دانلود  طرح درس سالانه عربی دهم انسانی

 99. دانلود  طرح درس سالانه دین و زندگی دهم انسانی

 100. دانلود  طرح درس سالانه تفکر  و سواد رسانه ای دهم انسانی

 101. دانلود طرح درس سالانه جامعه شناسی دهم

 102. دانلود  طرح درس سالانه تربیت بدنی دهم انسانی

 103. دانلود طرح درس سالانه انسان و محیط زیست 

 104. دانلود طرح درس سالانه نگارش دهم 

 105. طرح درس سالانه پایه دهم تجربی

 106. دانلود طرح درس سالانه  زیست شناسی دهم تجربی

 107. دانلود  طرح درس سالانه ادبیات فارسی دهم تجربی۹۹-۹۸

 108. دانلود طرح درس سالانه نگارش دهم 

 109. دانلود طرح درس سالانه ملی زبان دهم

 110. دانلود  طرح درس سالانه ریاضی دهم تجربی

 111. دانلود  طرح درس سالانه جغرافیا دهم تجربی

 112. دانلود  طرح درس سالانه تاریخ دهم تجربی

 113. دانلود  طرح درس سالانه عربی دهم تجربی

 114. دانلود  طرح درس سالانه دین و زندگی دهم تجربی

 115. دانلود  طرح درس سالانه تفکر  و سواد رسانه ای دهم تجربی

 116. دانلود  طرح درس سالانه شیمی دهم ریاضی

 117. دانلود  طرح درس سالانه تربیت بدنی دهم تجربی

 118. دانلود طرح درس سالانه انسان و محیط زیست 

 119. دانلود طرح درس سالانه نگارش دهم 

 120. طرح درس سالانه فیزیک دهم تجربی 

 121. طرح درس سالانه پایه دهم ریاضی

 122. دانلود  طرح درس سالانه ادبیات فارسی دهم ریاضی ۹۹-۹۸

 123. دانلود طرح درس سالانه نگارش دهم 

 124. دانلود طرح درس سالانه ملی زبان دهم

 125. دانلود  طرح درس سالانه شیمی دهم ریاضی

 126. دانلود  طرح درس سالانه ریاضی دهم ریاضی

 127. دانلود  طرح درس سالانه هندسه دهم ریاضی

 128. دانلود  طرح درس سالانه تاریخ دهم ریاضی

 129. دانلود  طرح درس سالانه عربی دهم ریاضی

 130. دانلود  طرح درس سالانه دین و زندگی دهم ریاضی

 131. دانلود  طرح درس سالانه تفکر  و سواد رسانه ای دهم ریاضی

 132. دانلود  طرح درس سالانه تربیت بدنی دهم ریاضی

 133. دانلود طرح درس سالانه انسان و محیط زیست 

 134. دانلود طرح درس سالانه کارآفرینی و تولید

 135. یازدهم

 136. دانلود طرح درس سالانه نگارش یازدهم کلیه رشته ها

 137. دانلود  طرح درس سالانه دین و زندگی یازدهم انسانی
 138. دانلود  طرح درس سالانه تفکر و سواد رسانه ای یازدهم فنی حرفه ای و کاردانش 

  دانلود  طرح درس سالانه دین و زندگی یازدهم ریاضی

 139. دانلود  طرح درس سالانه دین و زندگی یازدهم  تجربی

 140. دانلود  طرح درس سالانه عربی یازدهم انسانی

 141. دانلود طرح درس سالانه عربی یازدهم تجربی – ریاضی 

 142. دانلود طرح درس سالانه زیست شناسی یازدهم

 143. دانلود طرح درس سالانه روانشناسی یازدهم 

 144. دانلود طرح درس سالانه زبان یازدهم

 145. دانلود طرح درس سالانه فارسی یازدهم 

 146. دانلود طرح درس سالانه جامعه شناسی یازدهم 

 147. دانلود طرح درس سالانه فلسفه یازدهم جدید ۹۹-۹۸

 148. دانلود طرح درس سالانه تحلیل فرهنگی 

 149. دانلود طرح درس سالانه کارآفرینی و تولید

 150. دانلود طرح درس سالانه شیمی یازدهم

 151. دانلود طرح درس سالانه  فیزیک یازدهم تجربی

 152. دانلود طرح درس سالانه تربیت بدنی یازدهم کلیه رشته ها

 153. دانلود  طرح درس سالانه جغرافیا یازدهم

 154. طرح درس سالانه فیزیک یازدهم تجربی 

 155. دانلود  طرح درس سالانه ریاضی یازدهم انسانی

 156. دانلود  طرح درس سالانه ریاضی یازدهم تجربی

 157. دوازدهم

 158. دانلود  طرح درس سالانه دین و زندگی دوازدهم ریاضی

 159. دانلود  طرح درس سالانه دین و زندگی دوازدهم  تجربی

 160. دانلود  طرح درس سالانه دین و زندگی دوازدهم انسانی

 161. دانلود  طرح درس سالانه  عربی دوازدهم تجربی – ریاضی

 162. دانلود  طرح درس سالانه  عربی  دوازدهم انسانی

 163. دانلود طرح درس سالانه فارسی دوازدهم 

 164. طرح درس سالانه دوازدهم سلامت و بهداشت 

 165. دانلود طرح درس سالانه اخلاق حرفه ای 

 166. دانلود طرح درس سالانه هویت اجتماعی

 167. دانلود طرح درس سالانه فلسفه دوازدهم جدید ۹۸-۹۹ 

 168. دانلود طرح درس سالانه تحلیل فرهنگی 

 169. دانلود طرح درس سالانه مدیریت خانواده و سبک زندگی دختران 

 170. دانلود طرح درس سالانه مدیریت خانواده و سبک زندگی پسران

 171. دانلود طرح درس سالانه زبان انگلیسی دوازدهم – کلیه رشته ها

 172. دانلود طرح درس سالانه جامعه شناسی دوازدهم 

 173. دانلود طرح درس سالانه تربیت بدنی دوازدهم کلیه رشته ها

 174. دانلود طرح درس سالانه زیست شناسی دوازدهم 

 175. دانلود طرح درس سالانه شیمی دوازدهم 

 176. دانلود طرح درس سالانه نگارش دوازدهم کلیه رشته ها

 177. دانلود  طرح درس سالانه جغرافیا دوازدهم

 178. طرح درس سالانه فیزیک دوازدهم تجربی 

 179. طرح درس سالانه ریاضیات گسسته

 180. طرح درس سالانه فنی و حرفه ای و کاردانش

 181. دانلود طرح درس سالانه کارگاه نواوری و کارافرینی

 182. دانلود  طرح درس سالانه دین و زندگی دهم فنی حرفه ای و کاردانش

 183. دانلود  طرح درس سالانه دین و زندگی یازدهم  فنی و خرفه ای و کاردانش

 184. دانلود  طرح درس سالانه دین و زندگی دوازدهم فنی حرفه ای و کاردانش

 185. دانلود  طرح درس سالانه تفکر و سواد رسانه ای یازدهم فنی حرفه ای و کاردانش 

 186. دانلود  طرح درس سالانه عربی دهم  فنی و حرفه ای 

 187. دانلود طرح درس سالانه نگارش دهم 

 188. درصورت عدم واریز دانلود از طریق تلگرام و واتساپ به شماره زیر پیام ارسال کنید

 189. ۰۹۹۱۰۹۲۴۳۱۵