no-img
سایت همیار معلم

مشاهده لیست درس پژوهی ها سایت | سایت همیار معلم


سایت همیار معلم
اطلاعیه های سایت

ads ads ads ads ads ads ads ads

صفحه جدا

مشاهده لیست درس پژوهی ها سایت


درس پژوهی

درس پژوهی چیست؟ چقدر در مورد این مفهوم اطلاع دارید؟ شاید برای اولین بار است که قصد دارید در مورد مفهوم درس پژوهی اطلاعات بیابید و شاید هم از جامعه فرهنگیان عزیز هستید که به دنبال دانلود فایل درس پژوهی به این مقاله مراجعه کرده اید. در هر حال، چه هدف شما کسب اطلاعات باشد و چه به دنبال دانلود فایل باشید،

درس پژوهی های پایه اول ابتدایی 

درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی مقایسه ی اعداد

درس پژوهی علوم اول ابتدایی فایده های گیاهان

درس پژوهی علوم اول ابتدایی درس حرکت زندگی با کدام یک آسان تر است؟

درس پژوهی ریاضی اول ابتدایی درس اندازه

درس پژوهی ریاضی اول ابتدایی تقارن

۱۶۷ – درس پژوهی پایه اول دبستان سوره ی کوثر

۱۶۵ – درس پژوهی پایه اول ابتدایی معرفی صدا و نشانه (ر)

۱۶۴ – درس پژوهی علوم اول ابتدایی محیط اطراف ما

۱۶۳ – درس پژوهی بخوانیم اول ابتدایی جنگل(گ)

۱۴۹ – درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی اشکال هندسی

۳۲ – درس پژوهی ریاضی کلاس اول ابتدایی درس لوحه سوم

۳ – درس پژوهی پایه اول ابتدایی آموزش پیام قرانی ((وَ ثِیابَکَ فَطَهٌر))

۱۳۹ – درس پژوهی پایه اول دبستان سوره فلق

۱۳۶ – درس پژوهی قران پایه اول ابتدایی مصوت کشیده او و ای

۱۳۵ – درس پژوهی ریاضی پایه اول آموزش عدد۸

۱۳۴ – درس پژوهی آموزش قران درس حروف والی

۱۳۳ – درس پژوهی فارسی اول ابتدایی نشانه ی (خ)

 

 

درس پژوهی های پایه دوم ابتدایی 

درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد

درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی با اشکال هندسی و ویژگی آنها

 

درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی درس شناخت شکل های هندسی

درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم ابتدایی درس همه چیز از توست

درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم ابتدایی درس مثل خورشید

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی کلاس چهارم ابتدایی درس راه های ایران

درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم ابتدایی درس سلام سلام

درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم ابتدایی با موضوع : ابرها میگریند

درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم دبستان با موضوع : شادی گلها

درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان با موضوع درس : پاکیزگی

درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس هدیه های او

درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم دبستان درس کاردستی نرگس

درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم ابتدایی درس عینک معلم

درس پژوهی کلاس دوم ابتدایی درس هدیه های آسمانی موضوع : سفره ی عمو عباس

درس پژوهی سال دوم ابتدایی درس هدیه های آسمانی موضوع : جشن تولد

درس پژوهی های پایه سوم ابتدایی

 درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی گوشه

درس پژوهی پایه سوم ابتدایی معرفی کیلومتر

درس پژوهی علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما

درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی الگوی تقارن

درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی شعاع وقطر دایره

درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی مقایسه ی عددها

 

۱۶۹ – درس پژوهی پایه ی سوم ابتدایی آموزش قرآن کریم

۳ – درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی تفریق با انتقال

۱۵۴ – درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی ضرب اعداد یک رقمی

– درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی خواندن ساعت

درس پژوهی های پایه چهارم ابتدایی 

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی نواحی آب و هوایی ایران کدامند

 درس پژوهی چهارم ابتدایی درس ورزش و تربیت بدنی 

درس پژوهی ریاضی پایه چهارم ابتدایی آموزش مفهوم کسر

درس پژوهی کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی امت اسلامی

درس پژوهی کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی ملت ایران

درس پژوهی کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی شهری

درس پژوهی کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی روستایی

درس پژوهی کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس مسجد

درس پژوهی کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس مدرسه

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی خانواده

درس پژوهی کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی خانواده

درس پژوهی کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی ساسانیان

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی اشکانیان

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی هخامنشیان

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس آشنایی با آب و هوا

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی ناهمواریهای ایران

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی آشنایی با ناهمواریهای ایران

درس پژوهی جغرافی چهارم ابتدایی جهت های جغرافیایی

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با نقشه

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

 

درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی درس کودک شجاع

درس پژوهی ریاضی چهارم ابتدایی رسم نیمساز

۱۶۲ – درس پژوهی پایه چهارم ابتدایی آشنایی با انواع آینها و کاربرد آنها

۱۷۰ – درس پژوهی پایه چهارم ابتدایی آموزش قرآن کریم

درس پژوهی های پایه پنجم ابتدایی 

درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی تاریخچه ی جانداران

درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم

 

درس پژوهی قرآن پنجم ابتدایی صحیح خوانی آیات۸۸ تا۹۳ سوره نحل

درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی کدام کشورها با کشور ایران همسایه اند؟

درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی کشور ارمنستان

درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی جمهوری آذربایجان

درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی کشور ترکمنستان

درس پژوهی تاریخ پایه پنجم ابتدایی ظهور اسلام

درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی بخش پذیری

۱۳۲ – درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس مبارزه پنهان

۱۳۱ – درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی نور و رنگ و چشمه های نور

۱۳۰ – درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی مواد تغییر میکنند

۱۲۹ – درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی ماشین ها

۱۲۷ – درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی ماشین چیست؟

۱۲۶ – درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس قارچها

۱۲۵ – درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی ساختمان مواد

۱۲۴ – درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی زمین ناآرام

۱۲۳ – درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی زمین لرزه

۱۲۲ – درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی رنگ های نور

۱۲۱ – درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی چرا مواد خاصیت های متفاوتی دارند؟

۱۲۰ – درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی تاریخچه زمین و خاک زندگی بخش

۱۱۹ – درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس اهرم چیست؟

۱۱۸ – درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس انسان و محیط زیست

۱۱۷ – درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی اندام های حسی بینایی

۱۱۶ – درس پژوهی علوم پایه پنجم ابتدایی درس آلودگی

۱۱۵ – درس پژوهی کتاب علوم پنجم ابتدایی کمک به دفاع بدن

۱۱۴ – درس پژوهی کتاب علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن

۱۱۳ – درس پژوهی کتاب علوم پنجم ابتدایی راه های دفاع بدن

۱۱۲ – درس پژوهی کتاب علوم پنجم ابتدایی ذره بین چیست؟

۱۱۱ – درس پژوهی کتاب علوم پنجم ابتدایی درس جمعیت

۱۱۰ – درس پژوهی کتاب علوم پنجم ابتدایی درس جلبک ها

۱۰۹ – درس پژوهی درس علوم پنجم جانداران ساده

۱۰۸ – درس پژوهی کتاب علوم پنجم ابتدایی باکتری ها

۱۰۷ – درس پژوهی درس علوم پنجم ابتدایی آیا مولکولها حرکت میکنند؟

۱۴۸ – درس پژوهی هدیه های اسمانی پنجم ابتدایی راهنمایان زندگی

۱۴۷ – درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس صبح روز بعد

درس پژوهی پایه ی پنجم دبستان سوره ی انفال

 

 

 

درس پژوهی های پایه ششم ابتدایی 

 

 

درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی جمع آوری ونمایش داده ها

 درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی ساده کردن کسر

درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی درس آمار

 درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی آموزش احتمال تجربی و ریاضی

درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی تقریب زدن

 درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی روش حل مسأله

 درس پژوهی ریاضی پایه ششم ابتدایی کسر و عدد مخلوط

 درس پژوهی پایه ششم ابتدایی زاویه ها و انواع آن

 درس پژوهی ریاضی پایه ششم ابتدایی جدول تناسب

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۶۸ – درس پژوهی قرآن دوم ابتدایی آموزش همزه

۵ – درس پژوهی ریاضی دوم ابتدایی ضرب اعدادیک رقمی

۱ – درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی شناخت شکل های هندسی

۱۵۰- درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم

۱۴۴ – درس پژوهی قرآن پایه دوم ابتدایی اسراف نکنید

 

۱۴۰ – درس پژوهی پایه سوم ابتدایی تمرین تشدید

۱۴۵ – درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس عیادت

 

۱۴

 

 

 

۱۴۱ – درس پژوهی پایه ی چهارم دبستان سوره اعلی

۱۳۸ – درس پژوهی قرآن پنجم ابتدایی آموزش و یادگیری صحیح روخوانی و روانخوانی آیات ۱تا۱۰سوره انبیا

۱۳۷ – درس پژوهی پایه اول دبستان زمین خانه سنگی ما

 

۸۹ – درس پژوهی کتاب علوم پنجم دبستان درس دستگاه عصبی بدن

۸۸ – درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی محیط زندگی ما

۸۷ – درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی بچه های طبیعت

۸۶ – درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس سوم ابتدایی درس روز دهم

۸۵ – درس پژوهی کتاب بخوانیم پایه چهارم درس ابو علی سینا

۸۴ – درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی مهاجرت آریایی ها

۸۳ – درس پژوهی کتاب هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس بهترین تصمیم

۸۲ – درس پژوهی کتاب بخوانیم کلاس سوم ابتدایی درس اگر جنگل نباشد

۸۱ – درس پژوهی بخوانیم کلاس سوم ابتدایی درس سلام آقای بل

۸۰ – درس پژوهی کتاب بخوانیم سوم ابتدایی درس فداکاران

۷۹ – درس پژوهی بخوانیم سوم ابتدایی شهر ما خانه ی ما

۷۸ – درس پژوهی کتاب بخوانیم کلاس سوم ابتدایی بچه های کانون

۷۷ – درس پژوهی کتاب بخوانیم پایه سوم ابتدایی درس نماینده کلاس

۷۶ – درس پژوهی تعلیمات اجتماعی کلاس سوم دبستان بازدید از موزه ی سعد آباد

۷۵ – درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی چادر نشین ها و روستاییان

۷۴ – درس پژوهی کتاب تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی درس محیط زیست

۷۳ – درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی درس بخوانیم

۷۲ – درس پژوهی کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس پیامبران الهی

۷۱ – درس پژوهی تعلیمات اجتماعی کلاس سوم ابتدایی به سوی شیراز

۷۰ – درس پژوهی کتاب علوم سوم ابتدایی درس مهره داران

۶۹ – درس پژوهی کتاب ریاضی پایه چهارم درس خواص مستطیل

۶۸ – درس پژوهی ریاضی کلاس پنجم دبستان درس مساحت دایره

۶۷ – درس پژوهی ریاضی پایه پنجم ابتدایی درس محیط دایره

۶۶ – درس پژوهی علوم کلاس سوم ابتدایی درس غذای سالم

۶۵ – درس پژوهی کتاب علوم سوم ابتدایی درس دستگاه گوارش

۶۴ – درس پژوهی کتاب علوم سوم ابتدایی درس اندامهای حرکتی

۶۳ – درس پژوهی علوم سوم دبستان دریاها

۶۲ – درس پژوهی کتاب علوم سوم ابتدایی درس آب بر روی زمین

۶۱ – درس پژوهی کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس نخستین شهرها

۶۰ – درس پژوهی کتاب علوم سوم ابتدایی درس منابع انرژی

۵۹ – درس پژوهی کتاب علوم سوم ابتدایی درس انرژی چیست

۵۸ – درس پژوهی کتاب علوم سوم ابتدایی درس گرما ومواد ۲

۵۷ – درس پژوهی کتاب علوم سوم ابتدایی درس گرما و مواد

۵۶ – درس پژوهی کتاب علوم سوم ابتدایی درس گوناگونی گیاهان

۵۵ – درس پژوهی کتاب علوم سوم ابتدایی درس جانوران مهره دار

۵۴ – درس پژوهی کتاب علوم سوم ابتدایی درس نیازهای جانوران

۵۳ – درس پژوهی کتاب بخوانیم پنجم ابتدایی درس شجاعت

۵۲ – درس پژوهی کتاب بخوانیم پنجم ابتدایی درس سرود ملی

۵۱ – درس پژوهی کتاب بخوانیم پنجم ابتدایی درس سرودی برای پاکی

۵۰ – درس پژوهی کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس پیدایش روستاها

۴۹ – درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی کتاب های مرجع

۴۸ – درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس اسراف

۴۷ – درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی روزی که باران میبارید

۴۶ – درس پژوهی کتاب تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس وحدت

۴۵ – درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس وقت خواندن

۴۴ – درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی درس خط باز و بسته

۴۳ – درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی تدریس عدد۳

۴۲ – درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس شورا

۴۱ – درس پژوهی کتاب هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس حق مردم

۴۰ – درس پژوهی کتاب تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس ایثار و فداکاری

۳۹ – درس پژوهی کتاب هدیه های آسمانی پنجم با موضوع درس صبح روز بعد

۳۸ – درس پژوهی کتاب بخوانیم پنجم ابتدایی دوست صمیمی و دانا

۳۷ – درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی بخش پذیری

۳۶ – درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی انسان نخستین

۳۵ – درس پژوهی ریاضی چهارم ابتدایی درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

۳۴ – درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت

 

۱۷ – درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی با موضوع : راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟

۱۶ – درس پژوهی آموزگار کلاس دوم ابتدایی درس هدیه های آسمانی موضوع : افطار شیرین

۱۵ – درس پژوهی آموزگار سوم ابتدایی درس علوم با موضوع : مهره داران

۱۴ – درس پژوهی آموزگار پنجم ابتدایی درس علوم با موضوع : تغییرات مواد

۱۳ – درس پژوهی آموزگار اول ابتدایی درس علوم موضوع : آهنربا

۱۲ – درس پژوهی آموزگار پایه پنجم درس هدیه های آسمانی با موضوع : میراث پیامبر

۱۱ – درس پژوهی آموزگار سوم ابتدایی درس علوم تجربی با موضوع : درس انرژی

۱۰ – درس پژوهی آموزگار پایه اول ابتدایی درس ریاضی با موضوع : جمع

۹ – درس پژوهی آموزگار اول ابتدایی درس ریاضی : موضوع تفریق

۸ – درس پژوهی آموزگار کلاس دوم ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع : درس خدای مهربان

۷ – درس پژوهی آموزگار چهارم ابتدایی درس تعلیمات اجتماعی : چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟

۶ – درس پژوهی آموزگار چهارم : درس تعلیمات اجتماعی : دریاها و دریاچه های ایران کدامند

۵ – درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی با موضوع : شناخت شکل های هندسی

۴ – درس پژوهی آموزگار اول ابتدایی : مقایسه ی اعداد

۳ – درس پژوهی آموزگار چهارم : کسر های مساوی

۲ – درس پژوهی آموزگار ششم: ضرب مساحتی پایه پنجم و ششم با بهره گیری از روش های نوین

۱ – درس پژوهی تقویت خداشناسی کلاس های چند پایه

 

دانلود