no-img
سایت همیار معلم

بایگانی‌های دانلود اقدام پژوهی | سایت همیار معلم


سایت همیار معلم
اطلاعیه های سایت

ads ads ads ads ads ads ads ads
ارسال سريع پيام در تلگرام

مطالب

آرشیو بایگانی‌های دانلود اقدام پژوهی | سایت همیار معلم
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به درس ورزش و انجام فعالیت های ورزشی ترغیب نمایم؟
۵,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به درس ورزش و انجام فعالیت های ورزشی ترغیب نمایم؟


اقدام پژوهی پس از سالها تلاش ، مجموعه همیار معلم بهترین نمونه فایل های مورد نیاز معلمان را ارائه می دهد. این اقدام پژوهی برای آموزگاران با تدوینی ساده و روان بر اساس آخرین دستورالعمل های نگارش اقدام پژوهی در سال جاری آماده و تنظیم شده و با بررسی کامل و دقیق موضوع ، در اختیار معلمان و همکاران گرامی قرار داده شده است. ✴همیار معلم تخصصی ترین مجموعه مرتبط با معلمان و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / آبان / 1398    بازدید : 272    نویسنده : مدیر فروش
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعالیت های تکمیلی به رسم هندسی علاقه مند کنم ؟
۵,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعالیت های تکمیلی به رسم هندسی علاقه مند کنم ؟


اقدام پژوهی پس از سالها تلاش ، مجموعه همیار معلم بهترین نمونه فایل های مورد نیاز معلمان را ارائه می دهد. این اقدام پژوهی برای آموزگاران با تدوینی ساده و روان بر اساس آخرین دستورالعمل های نگارش اقدام پژوهی در سال جاری آماده و تنظیم شده و با بررسی کامل و دقیق موضوع ، در اختیار معلمان و همکاران گرامی قرار داده شده است. ✴همیار معلم تخصصی ترین مجموعه مرتبط با معلمان و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / مهر / 1398    بازدید : 255    نویسنده : مدیر فروش
DOC
دانلود اقدام پژوهی چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی شدم؟
۵,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی شدم؟


اقدام پژوهی پس از سالها تلاش ، مجموعه همیار معلم بهترین نمونه فایل های مورد نیاز معلمان را ارائه می دهد. این اقدام پژوهی برای آموزگاران با تدوینی ساده و روان بر اساس آخرین دستورالعمل های نگارش اقدام پژوهی در سال جاری آماده و تنظیم شده و با بررسی کامل و دقیق موضوع ، در اختیار معلمان و همکاران گرامی قرار داده شده است. ✴همیار معلم تخصصی ترین مجموعه مرتبط با معلمان و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / مهر / 1398    بازدید : 312    نویسنده : مدیر فروش
DOC
دانلود اقدام پژوهی:چگونه در درس انشاء و نگارش دوره متوسطه اول تحول ایجاد کردم .
۵,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی:چگونه در درس انشاء و نگارش دوره متوسطه اول تحول ایجاد کردم .


پس از سالها تلاش ، مجموعه همیار معلم بهترین نمونه فایل های مورد نیاز معلمان را ارائه می دهد. این اقدام پژوهی برای  آموزگاران با تدوینی ساده و روان و اختصاصی و بر اساس آخرین دستورالعمل های نگارش اقدام پژوهی  در سال جاری آماده سازی و تنظیم شده و با بررسی کامل و دقیق موضوع ، در اختیار معلمان و همکاران گرامی قرار داده شده است. همیار معلم تخصصی ترین گروه موجود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / شهریور / 1398    بازدید : 551    نویسنده : masoomeh
دانلود اقدام پژوهی:چگونه توانستم درس ریاضی پایه دوم را برای دانش آموزانم شیرین وجذاب کنم
۵,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی:چگونه توانستم درس ریاضی پایه دوم را برای دانش آموزانم شیرین وجذاب کنم


پس از سالها تلاش ، مجموعه همیار معلم بهترین نمونه فایل های مورد نیاز معلمان را ارائه می دهد. این اقدام پژوهی برای  آموزگاران با تدوینی ساده و روان و اختصاصی و بر اساس آخرین دستورالعمل های نگارش اقدام پژوهی  در سال جاری آماده سازی و تنظیم شده و با بررسی کامل و دقیق موضوع ، در اختیار معلمان و همکاران گرامی قرار داده شده است. همیار معلم تخصصی ترین گروه موجود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / شهریور / 1398    بازدید : 431    نویسنده : masoomeh
DOC
دانلود اقدام پژوهی:بررسی نقش مشارکتی دانش آموزان در اداره امور مدرسه  از طریق شورای دانش آموزی
۵,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی:بررسی نقش مشارکتی دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزی


پس از سالها تلاش ، مجموعه همیار معلم بهترین نمونه فایل های مورد نیاز معلمان را ارائه می دهد. این اقدام پژوهی برای  آموزگاران با تدوینی ساده و روان و اختصاصی و بر اساس آخرین دستورالعمل های نگارش اقدام پژوهی  در سال جاری آماده سازی و تنظیم شده و با بررسی کامل و دقیق موضوع ، در اختیار معلمان و همکاران گرامی قرار داده شده است. همیار معلم تخصصی ترین گروه موجود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / شهریور / 1398    بازدید : 408    نویسنده : masoomeh
DOC
۲۲-دانلود اقدام پژوهی:چگونه می توانم با استفاده از مواد زاید و بدون استفاده در ساعت هنر خلاقیت را در دانش آموزان پایه چهارم افزایش داد ؟
۵,۰۰۰ تومان

۲۲-دانلود اقدام پژوهی:چگونه می توانم با استفاده از مواد زاید و بدون استفاده در ساعت هنر خلاقیت را در دانش آموزان پایه چهارم افزایش داد ؟


پس از سالها تلاش ، مجموعه همیار معلم بهترین نمونه فایل های مورد نیاز معلمان را ارائه می دهد. این اقدام پژوهی برای  آموزگاران با تدوینی ساده و روان و اختصاصی و بر اساس آخرین دستورالعمل های نگارش اقدام پژوهی  در سال جاری آماده سازی و تنظیم شده و با بررسی کامل و دقیق موضوع ، در اختیار معلمان و همکاران گرامی قرار داده شده است. همیار معلم تخصصی ترین گروه موجود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 26 / شهریور / 1398    بازدید : 433    نویسنده : masoomeh
DOC
۲۱-دانلود اقدام پژوهی:چگونه می توانم انضباط دانش آموزان دختر دوم راهنمایی  را در هنگام تدریس درس علوم اجتماعی بهبود بخشم؟
۵,۰۰۰ تومان

۲۱-دانلود اقدام پژوهی:چگونه می توانم انضباط دانش آموزان دختر دوم راهنمایی را در هنگام تدریس درس علوم اجتماعی بهبود بخشم؟


پس از سالها تلاش ، مجموعه همیار معلم بهترین نمونه فایل های مورد نیاز معلمان را ارائه می دهد. این اقدام پژوهی برای  آموزگاران با تدوینی ساده و روان و اختصاصی و بر اساس آخرین دستورالعمل های نگارش اقدام پژوهی  در سال جاری آماده سازی و تنظیم شده و با بررسی کامل و دقیق موضوع ، در اختیار معلمان و همکاران گرامی قرار داده شده است. همیار معلم تخصصی ترین گروه موجود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / شهریور / 1398    بازدید : 424    نویسنده : masoomeh
۱۱ -بررسی علل گستاخی برخی دانش آموزان در برابر معلم
۵,۰۰۰ تومان

۱۱ -بررسی علل گستاخی برخی دانش آموزان در برابر معلم


۱۱ -بررسی علل گستاخی برخی دانش آموزان در برابر معلم پس از سالها تلاش ، مجموعه همیار معلم بهترین نمونه فایل های مورد نیاز معلمان را ارائه می دهد. این اقدام پژوهی برای  آموزگاران با تدوینی ساده و روان و اختصاصی و بر اساس آخرین دستورالعمل های نگارش اقدام پژوهی  در سال جاری آماده سازی و تنظیم شده و با بررسی کامل و دقیق موضوع ، در اختیار معلمان و همکاران گرامی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / اردیبهشت / 1398    بازدید : 901    نویسنده : admin
DOC
۱۰- دانلود اقدام پژوهی راههای مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز
۵,۰۰۰ تومان

۱۰- دانلود اقدام پژوهی راههای مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز


۱۰- دانلود اقدام پژوهی راههای مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز پس از سالها تلاش ، مجموعه همیار معلم بهترین نمونه فایل های مورد نیاز معلمان را ارائه می دهد. این اقدام پژوهی برای  آموزگاران با تدوینی ساده و روان و اختصاصی و بر اساس آخرین دستورالعمل های نگارش اقدام پژوهی  در سال جاری آماده سازی و تنظیم شده و با بررسی کامل و دقیق موضوع ، در اختیار معلمان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / فروردین / 1398    بازدید : 718    نویسنده : admin
DOC
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم پرخاشگری را در محمد برطرف سازم ؟
۵,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم پرخاشگری را در محمد برطرف سازم ؟


۴- دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم پرخاشگری را در محمد برطرف سازم ؟ پس از سالها تلاش ، مجموعه همیار معلم بهترین نمونه فایل های مورد نیاز معلمان را ارائه می دهد. این اقدام پژوهی برای  آموزگاران با تدوینی ساده و روان و اختصاصی و بر اساس آخرین دستورالعمل های نگارش اقدام پژوهی  در سال جاری آماده سازی و تنظیم شده و با بررسی کامل و دقیق موضوع ، در اختیار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / اسفند / 1397    بازدید : 1387    نویسنده : masoomeh
DOC
۳-دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم  علل مدرسه گریزی حسین را کاهش دهم
۵,۰۰۰ تومان

۳-دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم علل مدرسه گریزی حسین را کاهش دهم


۳-دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم علل مدرسه گریزی حسین را کاهش دهم پس از سالها تلاش ، مجموعه همیار معلم بهترین نمونه فایل های مورد نیاز معلمان را ارائه می دهد. این اقدام پژوهی برای  آموزگاران با تدوینی ساده و روان و اختصاصی و بر اساس آخرین دستورالعمل های نگارش اقدام پژوهی  در سال جاری آماده سازی و تنظیم شده و با بررسی کامل و دقیق موضوع ، در اختیار معلمان و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / اسفند / 1397    بازدید : 488    نویسنده : masoomeh
DOC
۲- دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم درس املا را در دانش اموزان تقویت کنم ؟
۵,۰۰۰ تومان

۲- دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم درس املا را در دانش اموزان تقویت کنم ؟


  دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم درس املا را در دانش اموزان تقویت کنم ؟ پس از سالها تلاش ، مجموعه همیار معلم بهترین نمونه فایل های مورد نیاز معلمان را ارائه می دهد. این اقدام پژوهی برای  آموزگاران با تدوینی ساده و روان و اختصاصی و بر اساس آخرین دستورالعمل های نگارش اقدام پژوهی  در سال جاری آماده سازی و تنظیم شده و با بررسی کامل و دقیق موضوع ، در اختیار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 26 / بهمن / 1397    بازدید : 572    نویسنده : masoomeh
DOC
۱- دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم درس انشا را برای دانش آموزان جذاب نمایم.
۵,۰۰۰ تومان

۱- دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم درس انشا را برای دانش آموزان جذاب نمایم.


۲-دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم درس انشا را برای دانش آموزان جذاب نمایم. مجموعه همیار معلم ارائه دهنده بهترین نمونه فایل های مورد نیاز معلمان : این اقدام پژوهی ویژه معلم و آموزگاران با تدوینی ساده و روان و اختصاصی و بر اساس آخرین دستورالعمل های نگارش در سال جاری آماده سازی و تنظیم شده و با بازه گسترده ای از موضوعات در اختیار معلمان و همکاران گرامی قرار داده شده است. همیار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 26 / بهمن / 1397    بازدید : 541    نویسنده : masoomeh
PDF
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزم را به درس هدیه های آسمانی علاقمند کنم؟
۳,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزم را به درس هدیه های آسمانی علاقمند کنم؟


دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزم را که پدر و مادرش طلاق گرفته بوند را به درس پیام های آسمانی علاقمند کنم ؟       چکیده : مطالعات نشان می دهد در خانواده های مرفه و تحصیلکرده ، طلاق والدین آمار مردود شدن دانش آموزان در امتحانات پایانی سال را بیش دو از برابر افزایش می دهد . در خانواده های کارگری و بویژه خانواده هایی که مادر خانواده سواد ندارد از ، دو [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / مهر / 1397    بازدید : 628    نویسنده : مهتاب افلاکی
PPT
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دستور زبان یا قواعد دستوری زبان انگلیسی دانش آموزان را تقویت کنم؟
۳,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دستور زبان یا قواعد دستوری زبان انگلیسی دانش آموزان را تقویت کنم؟


اقدام پژوهی چگونه توانستم دستور زبان یا قواعد دستوری زبان انگلیسی دانش آموزان را تقویت کنم؟     بیان مسئله  این مطالعه با محور قرار دادن دانش آموزان رشته ی علوم تجربی یکی از کلاس های ...............................، انجام گرفته است. انگیزه ی انجام این تحقیق، مشکل دانش آموزان این کلاس در خواندن متون درک مطلب زبان یازدهم و خلاصه کردن متن ها به زبان انگلیسی بود. چنین به نظر می رسید که مشکلشان به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / شهریور / 1397    بازدید : 649    نویسنده : مهتاب افلاکی