no-img
سایت همیار معلم

بایگانی‌های پایه دهم متوسطه دوم | سایت همیار معلم


سایت همیار معلم
اطلاعیه های سایت

ads ads ads
ارسال سريع پيام در تلگرام

مطالب

آرشیو بایگانی‌های پایه دهم متوسطه دوم | سایت همیار معلم
DOC
دانلود طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : رانینگ پاس پایه دهم
۲,۵۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : رانینگ پاس پایه دهم


دانلود طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : رانینگ پاس پایه دهم طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. از این رو جهت دانلود و خرید انواع نمونه طرح درس روزانه ، طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / اسفند / ۱۳۹۷    بازدید : 181    نویسنده : SaMiRa
PDF
دانلود طرح درس روزانه ملی  زیست شناسی  یاخته و بافت جانوری  پایه دهم
۶,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زیست شناسی یاخته و بافت جانوری پایه دهم


دانلود طرح درس روزانه زیست شناسی ملی یاخته و بافت جانوری پایه دهم   طرح درس روزانه ملی      سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. از این رو جهت دانلود و خرید انواع نمونه طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / اسفند / ۱۳۹۷    بازدید : 666    نویسنده : پریسا ق
PDF
دانلود طرح درس روزانه دین و زندگی موضوع : فرجام کار پایه دهم
۳,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه دین و زندگی موضوع : فرجام کار پایه دهم


دانلود طرح درس روزانه دین و زندگی موضوع : فرجام کار پایه دهم طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. از این رو جهت دانلود و خرید انواع نمونه طرح درس روزانه ، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / اسفند / ۱۳۹۷    بازدید : 686    نویسنده : SaMiRa
DOC
طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی  منطق دهم درس درس ششم قضیه حملی
۵,۵۰۰ تومان

طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی  منطق دهم درس درس ششم قضیه حملی


طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی  منطق دهم درس درس ششم قضیه حملی طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان  آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه  طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / بهمن / ۱۳۹۷    بازدید : 1080    نویسنده : افلاکیان
طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی  اقتصاد دهم درس رشد و توسعه و پیشرفت
۵,۵۰۰ تومان

طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی  اقتصاد دهم درس رشد و توسعه و پیشرفت


طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی  اقتصاد دهم درس رشد و توسعه و پیشرفت طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان  آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه  طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / بهمن / ۱۳۹۷    بازدید : 698    نویسنده : افلاکیان
طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی زبان انگلیسی دهم درس اول
۶,۹۰۰ تومان

طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی زبان انگلیسی دهم درس اول


طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی زبان انگلیسی دهم درس اول طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان  آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه  طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / دی / ۱۳۹۷    بازدید : 947    نویسنده : افلاکیان
DOC
طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : دوبه دو پاس دادن پایه دهم
۲,۵۰۰ تومان

طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : دوبه دو پاس دادن پایه دهم


طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : دوبه دو پاس دادن پایه دهم  طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. از این رو جهت دانلود و خرید انواع نمونه طرح درس روزانه ، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / دی / ۱۳۹۷    بازدید : 198    نویسنده : SaMiRa
DOC
طرح درس تربیت بدنی موضوع آشنایی دانش آموزان با چک پاس پایه دهم
۲,۵۰۰ تومان

طرح درس تربیت بدنی موضوع آشنایی دانش آموزان با چک پاس پایه دهم


طرح درس تربیت بدنی موضوع آشنایی دانش آموزان با چک پاس پایه دهم طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. از این رو جهت دانلود و خرید انواع نمونه طرح درس روزانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / دی / ۱۳۹۷    بازدید : 180    نویسنده : SaMiRa
DOC
طرح درس روزانه آشنایی دانش آموز با مهارت چرخش شوت پایه دهم متوسطه دوم
۲,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه آشنایی دانش آموز با مهارت چرخش شوت پایه دهم متوسطه دوم


  طرح درس روزانه آشنایی دانش آموز با مهارت چرخش شوت پایه دهم متوسطه دوم   طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. از این رو جهت دانلود و خرید انواع نمونه طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / دی / ۱۳۹۷    بازدید : 194    نویسنده : SaMiRa
DOC
طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع آموزش پاس یک دست و دریافت : پایه دهم
۲,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع آموزش پاس یک دست و دریافت : پایه دهم


طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع آموزش پاس یک دست و دریافت : پایه دهم طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. از این رو جهت دانلود و خرید انواع نمونه طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / دی / ۱۳۹۷    بازدید : 199    نویسنده : SaMiRa
DOC
طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : آموزش حرکتc پایه دهم
۲,۵۰۰ تومان

طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : آموزش حرکتc پایه دهم


طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : آموزش حرکتc پایه دهم طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. از این رو جهت دانلود و خرید انواع نمونه طرح درس روزانه ، طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / دی / ۱۳۹۷    بازدید : 348    نویسنده : SaMiRa
DOC
طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : آشنایی دانش آموزان با پاس مچی پایه دهم
۳,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : آشنایی دانش آموزان با پاس مچی پایه دهم


طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : آشنایی دانش آموزان با پاس مچی پایه دهم  طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. از این رو جهت دانلود و خرید انواع نمونه طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / دی / ۱۳۹۷    بازدید : 444    نویسنده : SaMiRa
DOC
طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : پاس مچی از بالای سر پایه دهم
۳,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : پاس مچی از بالای سر پایه دهم


طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : پاس مچی از بالای سر پایه دهم طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. از این رو جهت دانلود و خرید انواع نمونه طرح درس روزانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / دی / ۱۳۹۷    بازدید : 207    نویسنده : SaMiRa
DOC
طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : پاس مچی ازپهلو پایه دهم
۳,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : پاس مچی ازپهلو پایه دهم


طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : پاس مچی ازپهلو پایه دهم طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. از این رو جهت دانلود و خرید انواع نمونه طرح درس روزانه ، طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / دی / ۱۳۹۷    بازدید : 173    نویسنده : SaMiRa
DOC
طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : بال هندینگ پایه دهم
۳,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : بال هندینگ پایه دهم


طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : بال هندینگ پایه دهم طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. از این رو جهت دانلود و خرید انواع نمونه طرح درس روزانه ، طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / دی / ۱۳۹۷    بازدید : 173    نویسنده : SaMiRa
PDF
طرح درس سالانه ی فیزیک (۲) و آزمایشگاه پایه متوسطه
۴,۵۰۰ تومان

طرح درس سالانه ی فیزیک (۲) و آزمایشگاه پایه متوسطه


طرح درس سالانه ی فیزیک (۲) و آزمایشگاه پایه متوسطه طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. از این رو جهت دانلود و خرید انواع نمونه طرح درس روزانه ، طرح درس سالانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / دی / ۱۳۹۷    بازدید : 401    نویسنده : SaMiRa
طرح درس ملی  دین و زندگی دهم درس دوازدهم زیبایی پوشیدگی
۵,۴۰۰ تومان

طرح درس ملی دین و زندگی دهم درس دوازدهم زیبایی پوشیدگی


طرح درس ملی  دین و زندگی دهم درس دوازدهم زیبایی پوشیدگی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان  آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه  طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید   با توجه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / آذر / ۱۳۹۷    بازدید : 1216    نویسنده : افلاکیان
طراحی طرح درس درخواستی شما
۰ تومان

طراحی طرح درس درخواستی شما


سفارش  🔴با ما خیالتان را از بابت #کارها و #تکالیف مدرسه تون راحت کنید👇👇  #سابقه_چندین_ساله  #اقدام_پژوهی  #طرح درس روزانه و سالانه( همه دروس و همه مقطع ) 📚 #طرح درس روزانه و سالانه مبتنی بر طرح درس ملی 📚 #تولید محتوا 📚 #پیک نوروزی 📚 #درس پژوهی 📚 #پرسش مهر 📚 #تولید محتوا 📚 #پیک نوروزی 📚 #انواع طرح جابر (تمام مقاطع ابتدایی) 📚 #طرح تدبیر 📚 #طرح تعالی 📚 #گزارش تخصصی 📚 #راهنمای استخدامی ها 📚 #پکیج سوال کل دروس 📚 #پیک آدینه کل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / آذر / ۱۳۹۷    بازدید : 4188    نویسنده : افلاکیان
DOC
دانلود طرح درس ملی تفکر و سواد رسانه  ای درس اقناع
۵,۵۰۰ تومان

دانلود طرح درس ملی تفکر و سواد رسانه ای درس اقناع


دانلود تفکر و سواد رسانه ای طرح درس ملی درس اقناع سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان  آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه  طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید   با توجه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / آذر / ۱۳۹۷    بازدید : 440    نویسنده : افلاکیان
طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی  آمادگی دفاعی درس دوم پایه دهم
۵,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آمادگی دفاعی درس دوم پایه دهم


طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی  آمادگی دفاعی درس دوم پایه دهم سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان  آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه  طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / آذر / ۱۳۹۷    بازدید : 427    نویسنده : افلاکیان
طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی  آمادگی دفاعی درس اول پایه دهم
۵,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آمادگی دفاعی درس اول پایه دهم


طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی  آمادگی دفاعی درس اول پایه دهم سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان  آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه  طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / آذر / ۱۳۹۷    بازدید : 376    نویسنده : افلاکیان
دانلود طرح درس روزانه و سالانه نگارش دهم
۴,۵۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه و سالانه نگارش دهم


دانلود طرح درس روزانه و سالانه نگارش دهم دانلود دو طرح درس نگارش دهم هم بصورت روزانه و هم بصورت سالانه برای دریافت طرح درس نگارش های در مقاطع دیگر از لیست سمت چپ استفاده کنید   نکات مهم قبل خرید : ۱- نحوه دریافت به صورت دانلودی هست و شما بعد از پرداخت اینترنتی بلافاصله (اتوماتیک) فایل را می توانید دریافت کنید. ۲- در صورت مشکل با پشتیبانی سایت در تماس باشید. ۳- اعتبار ما در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / آذر / ۱۳۹۷    بازدید : 924    نویسنده : افلاکیان
DOC
طرح درس روزانه زیست شناسی دهم  موضوع درس: یاخته و بافت جانوری درس ۳ براساس برنامه درسی ملی
۶,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه زیست شناسی دهم موضوع درس: یاخته و بافت جانوری درس ۳ براساس برنامه درسی ملی


طرح درس روزانه موضوع درس: یاخته و بافت جانوری درس ۳ براساس برنامه درسی ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان  آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع نمونه طرح درس روزانه  طرح درس سالانه و طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / آبان / ۱۳۹۷    بازدید : 2096    نویسنده : افلاکیان
PDF
دانلود طرح درس ورزش پایه دوم ابتدایی (موضوع درس: انعطاف پذیری بدن و لی لی کردن)
۱,۹۰۰ تومان

دانلود طرح درس ورزش پایه دوم ابتدایی (موضوع درس: انعطاف پذیری بدن و لی لی کردن)


 طرح درس ورزش پایه دوم ابتدایی (موضوع درس: انعطاف پذیری بدن و لی لی کردن)   اهداف کلی: کسب آمادگی جسمانی و حرکتی و مهارتی اهداف رفتاری: ۱- رعایت نظم و انضباط و نکات ایمنی ۲- آموزش اصل رعایت مقررات آموزشی ۳- فراهم نمودن و استفاده بهینه از وسایل آموزشی و کمک آموزشی   دانلود طرح درس ورزش پایه دوم ابتدایی (موضوع درس: انعطاف پذیری بدن و لی لی کردن)   فرمت فایل pdf قیمت :   ۱۹۰۰ تومان نکات مهم قبل خرید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۶ / مرداد / ۱۳۹۷    بازدید : 1421    نویسنده : مهتاب افلاکی
PDF
دانلود طرح درس فارسی خوانداری دوم دبستان (درس: نوروز)
۱,۵۰۰ تومان

دانلود طرح درس فارسی خوانداری دوم دبستان (درس: نوروز)


 طرح درس فارسی خوانداری دوم دبستان (درس: نوروز) هدف کلی : آشنایی بیشتر با اداب و رسوم ملی و تقویت مهارتهای چهارگانه ی زبان آموزی هدفهای جزئی : دانش اموزان در فرایند آموزش و تدریس معلم : ۱ - آشنایی بابعضی ازمراسم ملی از قبیل نوروز –جشن نیکوکاری-زیارت ارامگاه شهیدان-عیدی-سیزده بدر وسفره ی هفت سین ۲ - واژه سازی با کلمه ی کار طرح درس فارسی خوانداری دوم دبستان (درس: نوروز)   فرمت فایل pdf قیمت :   ۱۵۰۰ تومان نکات مهم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۶ / مرداد / ۱۳۹۷    بازدید : 994    نویسنده : مهتاب افلاکی
PDF
دانلود طرح درسی ریاضی پایه دوم ابتدایی (مبحث : عددهای سه رقمی)
۲,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درسی ریاضی پایه دوم ابتدایی (مبحث : عددهای سه رقمی)


طرح درسی ریاضی پایه دوم ابتدایی (مبحث : عددهای سه رقمی)   هدف کلی درس : آشنایی دانش آموزان با اعداد ۳رقمی رئوس مطالب )۱- دسته بندی عدد های سه رقمی )۲- اعداد سه رقمی روی محور اعداد )۳- اعداد سه رقمی به حروف و برعکس )۴- ارزش مکانی اعداد سه رقمی )۵- اعداد سه رقمی در واحد پول )۶- آمادگی برای جمع اعداد سه رقمی )۷- آمادگی برای تفریق اعداد سه رقمی   طرح درسی ریاضی پایه دوم ابتدایی (مبحث : [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / مرداد / ۱۳۹۷    بازدید : 345    نویسنده : مهتاب افلاکی
PDF
دانلود طرح درسی ریاضی پایه دوم ابتدایی (موضوع درس: آموزش ساعت)
۱,۹۰۰ تومان

دانلود طرح درسی ریاضی پایه دوم ابتدایی (موضوع درس: آموزش ساعت)


 طرح درسی ریاضی پایه دوم ابتدایی (موضوع درس: آموزش ساعت)   هدف کلی: آموزش ساعت با دقیقه اهداف جزئی: دانش آموز با دقیقه آشنا می شود . عقربه های ساعت را تشخیص می دهد . به اهمیت ساعت در زندگی پی ببرد در خواندن ساعت دقت به خرج دهد   طرح درسی ریاضی پایه دوم ابتدایی (موضوع درس: آموزش ساعت)   فرمت فایل pdf  با قابلیت کوپی برداری قیمت :   ۱۹۰۰ تومان نکات مهم قبل خرید : ۱- نحوه دریافت به صورت دانلودی هست [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / مرداد / ۱۳۹۷    بازدید : 312    نویسنده : مهتاب افلاکی
PDF
دانلود طرح درسی ریاضی پایه دوم ابتدایی (موضوع درس: اشکال هندسی)
۱,۹۰۰ تومان

دانلود طرح درسی ریاضی پایه دوم ابتدایی (موضوع درس: اشکال هندسی)


 طرح درسی ریاضی پایه دوم ابتدایی (موضوع درس: اشکال هندسی)   روش تدریس : دریافت مفهوم   هدف و حیطه ها : هدف کلی : آموزش اشکال هندسی هدف جزئی : ۱-آشنایی با نام اشکال هندسی ۲-آشنایی با ویژگی های هندسی هر شکل و برشمردن آنها ۳-آشنایی با روش مقایسه کردن اشکال هندسی هدف رفتاری : ۱-اشکال هندسی را به نام بیان کنند . (کلامی) .۲-اشکال هندسی را به تنهایی رسم کنند . (مهارتی) .۳-مفهوم ضلع و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / مرداد / ۱۳۹۷    بازدید : 368    نویسنده : مهتاب افلاکی
DOC
دانلود طرح درس هدیه های آسمانی مقطع دوم ابتدایی درس سفره عمو عباس
۲,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس هدیه های آسمانی مقطع دوم ابتدایی درس سفره عمو عباس


طرح درس هدیه های آسمانی مقطع دوم ابتدایی درس سفره عمو عباس   دانلود طرح درس هدیه های آسمانی مقطع دوم ابتدایی درس سفره عمو عباس طرح درس هدیه های آسمانی مقطع دوم ابتدایی درس سفره عمو عباس برای خرید این محصول می توانید از طریق زیر عمل کنید فرمت فایل word قیمت : ۲۰۰۰تومان نکات مهم قبل خرید : ۱- نحوه دریافت به صورت دانلودی هست و شما بعد از پرداخت اینترنتی بلافاصله (اتوماتیک) فایل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / مرداد / ۱۳۹۷    بازدید : 411    نویسنده : مهتاب افلاکی