no-img
سایت همیار معلم

اصول فنی در طراحی سوالات امتحانی استاندارد - نکات مهم - همیار معلم www.hmoalem.ir | سایت همیار معلم


سایت همیار معلم
اطلاعیه های سایت

ads ads ads ads ads ads ads ads
ارسال سريع پيام در تلگرام

ادامه مطلب

اصول فنی در طراحی سوالات امتحانی استاندارد – نکات مهم – همیار معلم www.hmoalem.ir
zip
آذر 21, 1397
۰ تومان
رایگان – خرید

اصول فنی در طراحی سوالات امتحانی استاندارد – نکات مهم – همیار معلم www.hmoalem.ir


اصول فنی در طراحی سوالات امتحانی استاندارد
از آن جا که ارزشیابی و امتحانات نقش مهمی را در بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری ایفا می نمایند لذا ابزارهای متعددی در اجرای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مورد استفاده قرار می گیرد که سوال های امتحانی به عنوان مهمترین و کاربردی ترین آن ها در نظام آموزشی مورد استفاده دانش آموز و معلمان و دستندرکاران امر آموزش و پرورش قرار می گیرد .

چهل اصل فنی در طراحی سوالات امتحانی

۱- در طراحی سوالات، ابتدا اهداف آموزشی امتحان مشخص گردد .
الف ) درج اهداف و محتوا در جدول ب ) درج طبقات حیطه شناختی در جدول
ج ) مشخص نمودن انواع سوالات آزمون د ) مشخص نمودن تعداد سوالات

۲- طراحی باید بر اساس بارم بندی و بودجه بندی کتاب درسی صورت گیرد .
۳- در طراحی سوالات ویژگی های دانش آموزان از قبیل سطح سنی ، توانایی ها، استعداد ها، پایه تحصیلی و … در نظر گرفته شود .
۴- سوالات از آسان به مشکل طراحی شوند .
۵- سئوالات امتحانی باید بتواند میزان تحقق اهداف آموزشی را ارزیابی کند .
۶- صورت سوال روشن ، واضح و شیوا باشد .
۷- سوال، مختصر، ساده و سلیس نوشته شود .
۸- سوال طوری طرح و تهیه شود که به طور مستقیم به هدف مورد اندازه گیری مربوط باشد .
۹- سوالات بایستی موضوع مهمی را از محتوا مورد سنجش قرار دهد .
۱۰- زمان مناسب پاسخگویی به هر سوال با توجه به قدرت متوسط دانش آموزان محاسبه و قید شود .
۱۱- سوالات از نظر آیین نگارش و رسم الخط واضح و روشن باشد و علائم دستوری و نقطه گذاری در آن دقیقاً رعایت گردد .
۱۲- سوال و جواب از نظر علمی، آیین نگارش، زمان پاسخگویی و بارم بازبینی شود تا خطا به حد اقل برسد .
۱۳- متن سوال برای همه دانش آموزان یک مفهوم را القا کند تا همه بتوانند پاسخ مشخص و واحدی ارائه کنند .
۱۴- حتی المقدور از بکار بردن کلمات منفی در متن سوال خودداری شود و در صورت ضرورت، کلمات منفی مشخص گردند.
۱۵- در طراحی سطوح مختلف ارزشیابی (آسان ، متوسط بالا ، متوسط پایین و دشوار ) مد نظر قرار گیرد .
* سوال دشوار ، سوالی که حدود% ۲۵ دانش آموزان بتوانند به آن پاسخ بدهند .
* سوال متوسط بالا بین ۲۵ تا %۵۰ دانش اموزان و متوسط پایین ۵۰ تا% ۷۵ پاسخ صحیح بدهند .
* سوالی آسان محسوب می شود که بیش از% ۷۵ بتوانند به آن پاسخ صحیح بدهند .

۱۶- نمره هر سوال متناسب پاسخ درست آن سوال باشد .
* ارزش نمره هر سوال یا هر قسمت پاسخ سوال از ۲۵/۰ نمره کمتر نباشد .

۱۷- نمره هر سوال قابل قسمت به تعداد پاسخ های سوال باشد .
۱۸- سوالات بر اساس سطوح مختلف یادگیری طراحی و ارزش گذاری شوند .
۱۹- اگر در پاسخ به سوالی بین معلمان اختلاف نظر موجود باشد از طرح آن خودداری شود .
۲۰- سوالات از نظر علمی ، صحیح طرح شوند .

 چهل اصل فنی در طراحی سوالات امتحانی


چهل اصل فنی در طراحی سوالات امتحانی

۲۱- سوالات از روایی برخوردار باشند ، سوال درس علوم، ریاضی یا جغرافی را نسنجد .
۲۲- سوالات از پایایی لازم برخوردار باشند . درصورت تکرار آزمون نتایج نسبتاً مشابهی حاصل گردد .
۲۳- سوالات فقط از پایان دروس طرح نشودو از متن دروس کمک گرفته شود .
۲۴- سوالات مستقل از هم طرح شوند .
۲۵- در متن یک سوال پاسخ سوال دیگری دیده نشود .
۲۶- سوالات چند قسمتی باید طوری طرح شوند که اگر دانش آموز نتواند به یکی از قسمت ها پاسخ بدهد، از پاسخ دادن به بقیه قسمت ها محروم نگردد .
۲۷- در سوالاتی که پاسخ کوتاه دارند ( بلی – خیر ) با کلماتی مانند چرا ؟ و چگونه ؟ تکمیل نشود .
۲۸- به فضای کافی جهت پاسخگویی توجه شود .
۲۹- به مشخصات ظاهری سوال ( زیبایی ، تراکم سوال ها ، خط نگارش ، وضوح اعداد ، اشکال و … ) توجه شود .
۳۰- حتی الامکان سوالات ماشین یا تایپ شوند .
۳۱- به ترتیب و چینش سوالات در برگه امتحانی دقت شود .
* گروه بندی انواع سوالات
* آسان به دشوار
* به ترتیب مفاهیم عنوان شده در فصل های کتاب درسی
* به ترتیب سطوح حیطه شناختی
* به ترتیب بارم سوالات

۳۲- در طراحی از کاربرد عبارات و واژه های نامفهوم و غیر مصطلح و مبهم پرهیز شود .
۳۳- سوالات از محتوای کتاب درسی باشد و از پاورقی ها ، مقدمه ، حذفیات ، بخش های مطاله آزاد و زیرنویس عکس ها سوال طرح نشود .
۳۴- زمان پاسخ گویی به هر سوال متناسب با قدرت متوسط دانش آموزان تعیین گردد .
۳۵- در سوالات صحیح – غلط طول هر نوع سوال هم اندازه باشد .
۳۶- در سوالات جور کردنی ، پاسخ ها یک مورد بیشتر از سوالات در نظر گرفته شود .
۳۷- جای خالی سوالات کامل کردنی تا آنجا که ممکن است در قسمت پایانی سوال قرار گیرد .
۳۸- در سوال کامل کردنی بیش از دو جای خالی در نظر گرفته نشود .
۳۹- قبل از طرح سوالات به راهنمایی ها و دستورالعمل های موجود دقت شود .
۴۰- قبل از طرح سوال به جدول ارزیابی سوالات امتحانی ، سری بزنید .

 

شرکت در جشنواره  + دستور العمل طراحی سوال برتر

 

بانک سوالات همه مقاطعads ads ads ads ads ads ads ads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید